Metodes pac 3 uoc

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (689 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 24 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
PAC3:Mòduls 3 i 4
Mètodes, dissenys i tècniques en investigació psicològica

Estudi 1: “Preferencia al sabor en adictos a opiáceos”

1. Quina és/són la/les variable/s independent/s?Indica quins són els nivells.

|Nom variable |Nivells |
|a)Efectes de laheroïna sobre el |a1)en addictes a la |a2)en ex addictes a la diacetilmorfina |a3) |
|metabolisme dels carbohidrats en |diacetilmorfina|abstinents | |
|drogodependents | || |
|b) modificació de la sensació que |b1) en addictes a la |b2) en ex addictes a la diacetilmorfina|b3) |
|produeixenels sabors |diacetilmorfina |abstinents | |
|c) |c1)|c2) |c3) |
|d) |d1) |d2)|d3) |

2. Indica quina és/són la/les variable/s dependent/s:

|a) preferència per aliments rics en carbohidrats i greix ||b) |
|c) |
|d)|
|e) |
|f)...
tracking img