Metodes pac 4 uoc

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (810 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 24 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
PAC4: Mòdul 5
Mètodes, dissenys i tècniques en investigació psicològica

Gemma González Méndez (3-06-2007)

1.- La majoria de les preguntes d’un examen haurien de ser:

a) De discriminaciómitjana i de dificultat baixa
b) De discriminació alta i de dificultat mitjana
c) De discriminació baixa i de dificultat mitjana

Tria la resposta que creguis convenient i justifica-la.| |
|De discriminació alta i de dificultat mitjana, ja que el nivellde discriminació per la persona que realitza el test hauria de |
|ser clar i directe amb una discriminació alta, i el nivell de dificultat, considerem que no ha de ser ni massa baix ni massa ||alt, un nivell mig podria donar-nos resultats òptims. |

2.- Disposem d’un test de 25 ítems amb una fiabilitat de 0,40. Elresponsable de l’empresa de tests exigeix elevar la fiabilitat del test fins a 0.75. Què li aconsellaries? Dóna la teva resposta atenent a consideracions numèriques.

||
|La fiabilitat del test augmentaria amb una diferència de 35 dècimes.|
|Al augmentar la fiabilitat correm el risc de que al constar de més ítems augmenta la fiabilitat, però si és massa llarg, pot ser|
|en excés, tindria uninconvenient pràctic i la fiabilitat augmentaria poc degut al efecte sostre. |
|Igualment una fiabilitat de 0.40 podria ser baixa i s’hauria d’augmentar a un 0.75% que seria mésacceptable. |
|Si augmentem ítems, haurien de ser paral·lels en dificultat i continguts per mantenir el major grau de fiabilitat. |
|Per realitzar aquest augment de...
tracking img