Metodos de separacion

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (906 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 30 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
MÈTODES DE SEPARACIÓ DE MESCLES
Una mescla és la unió de dues substàncies químiques entre les quals no existeix cap enllaç químic que les uneixi. En una mescla, per tant, les dues o més substànciesque la formen conserven la seva identitat i les seves propietats químiques.
Les mescles poden ser homogènies o heterogènies:
* Les mescles homogènies són aquelles en que no es diferencien elsseus components.
* Les heterogènies, en canvi, són aquelles mescles en les que sí que es poden distingir clarament els components que les formen.

Moltes vegades, les mescles es produeixen d’unamanera espontània a la natura, i per separar els seus components existeixen diferents mètodes, que s’apliquen segons les condicions de la mescla.
Els diferents mètodes pels quals es poden separar elscomponents de les mescles són els següents:

1. DECANTACIÓ
La decantació és un mètode físic de separació de mescles heterogènies formades per un líquid i un sòlid o bé per dos líquids.
En ladecantació és necessari deixar reposar la mescla, tant si és una mescla de dos líquids com si ho és d’un sòlid i un líquid. Llavors, el sòlid o el líquid que tingui més densitat (1) es dipositarà al fonsdel recipient, i d’aquesta manera, inclinant el recipient cuidadosament, es pot abocar el líquid que ha quedat a dalt (2) i així les substàncies queden separades.2. TAMISAT
El tamisat ésun mètode físic de separació de mescles heterogènies formades per dos sòlids de diferents mides que consisteix en fer passar la mescla en qüestió per un tamís. D’aquesta manera, les partícules demenys grandària passen pels porus del tamís travessant-lo , i les grans queden retingudes.

3. IMANTACIÓ
La imantació és un mètode de separació utilitzat per separar els components d’una mescla en laqual una substància té propietats magnètiques i l’altre no.
Així, al acostar un iman a la mescla, les substàncies amb magnetisme s’enganxen a l’iman i queden separades.


4. FILTRACIÓ
La...
tracking img