Metodos

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (253 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 20 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
1.Ikerketa arazoa
Bi aldagai edo gehiagoren artean zer erlazio dagoen galdetzen duen galderazko perpausa
2.Arazoak formulatzeko irizpideak
–Kerlinger
Aldagaiak daude? Erlaziorik dago? Galderadago? Ulertzen da? Egiazta daiteke?
–Aldagaien arteko erlazioak
Aldagaien arteko erlazionatzen duen galdera. Adb.
Zergatik umeek iluntasunari beldurra diote? Zergatik udan daude suizidio gehiagoneguan baino? Hirietan hazitako umeak herri eskoletako umeak baino bortitzagoak dira?
3.Ikerketa arazo baten zehaztapena
Ikerketa eremua identifikatzean datza. Eremu horren barruan, zerkinteresatzen nau? Ikerketa zehaztu.. Aldagaien arteko erlazioa.
4.Hipotesia
–Definizioa Bi edo aldagai gehiagoren artean dagoen erlazioaren ustezko adierazpena
Arazoaren aurreko azalpena edo arazoarenbehin-behineko irtenbidea
Ikerketa arazoari emandako erantzun logikoa eta frogagarria.
–Hipotesi motak
Deskribatzailea
Gertakizun bat neurri batean edo ezaugarri batzuekin gertatzen da
HarremanezkoaGertakizun bat, gertakari edo faktore bat beste batekin erlazionaturik dago edo aldi berean aldatzen da edo kontrakoa
Kausala
Gertakizun, gertakari edo faktore bat beste baten ondorioa da,kausa dena
–Hipotesiaren zenbakia Ikerketa guztietan BI hipotesi formulatu behar dira
Nulua Kasualitatea, zoria, zortea, ausa… Ezetza adierazten du. Alternoaren negazioa da.
Alternoa Ikerketaezartzen/proposatzen duena da. Baietza adierazten du.
–Hipotesiaren norabidea
Alde bakarrekoa Norabide zehatz bat adierazten duten haiek
Alde bikoa Biderik edo norabiderik aurkezten ez duten horiek5.Aldagaiak Populazio bateko lagunen kualitate edo ezaugarria da. Balio ezberdinak hartu ahal dituen ezaugarri bat
6.Aldagai motak
–Irizpide metodologikoaren arabera

Aldagai askea: bestebatzuengan eragina dutela suposatzen direnak dira (Kausa)
Menpeko aldagaia: aldagai askearen eraginaren ondorioak jasaten dituen aldagaia (ondorioa)

–Neurriaren arabera
Aldagai kualitatiboa Sexua...
tracking img