Metronic mando

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 90 (22496 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 1 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
FR
N m m

Avan p opo m M ON C mm A m H N 1 5V AAA 2 m 5

B 1 2 3 4 5 ON C

n a a on by au oma w A w V

ea h m

m 3 A 4 A V w

m

m m

VC V A

D

DVD

m 2 m M m

H AAA

15 V m m

A 2 3 4 5 m V VC DVD A m m m mm mm mm M mm mm m m M m

m m

m

w

5 A 6

M D m m 4

m m m

m m m m N m M

m

ON C

m

m

7

m

6 A  D m OK w  w 10 w

w w m m mw w w w

OK

m 7 D

m m m M

m OK m m

m D V p M m A

m V A m

m m m m p m V

7 m 8

8

m 3

a

m m 3 B

m

A

a

N

usiądź wygodnie przed telewizorem trzymając pilot skierowany w jego stronę. 3 - Wciśnij przycisk TV. 4 - Wciśnij i przytrzymaj przycisk SET. Zapali się światełko, po czym zgaśnie by po paru sekundach znów się zapalić. Wówczas, należy puścićprzycisk. 5 - NaciÊnij i puÊç klawisz aby rozpoczàç przeszukiwanie kodu. 6 - Jak tylko telewizor się wyłączy, wciśnij przycisk OK. JeÊli nie wyst´puje reakcja wyszukiwania kodu, naciÊnij klawisz  i czekaj 10 sekund, powinno wystàpiç znalezienie kodu i wkrótce telewizor powinien si´ wy∏àczyç. JeÊli nie , naciÊnij klawisz  i poczekaj na wy∏àczenie si´ telewizora. NaciÊnij klawisz OK , wkrótce telewizorsi´ wy∏àczy. 7 - Włącz telewizor ręcznie u spróbuj głównych funkcji (zmiana kanałów, poziom głośności ...) . 8 - Jeśli pilot właściwie steruje telewizorem –instalacja została zakończona pomyślnie –jeśli nie – rozpocznij ją jeszcze raz od punktu 3.

A V p M

A

n a a ón po bú queda au omá

a

Grc
n a a one med an e od e Ma a

A

N

p

NL
W

Voo woo d w 2 H 5 A M D ON C A 2

1 2C m 3 A 4 A m m

m V

m

1 A 2 C m A 3 4

A

n a a on pa

ode Ma que

1 A m 2

2 3 4 5m V VC DVD 1 5V AAA m D M ON C mm

m

m V A G 1049 1000 m V

VH DV

m m m

5 6 OK m   OK 7 m m m m 3 m m 10

m A

m V A G 1049 1000 m m

m 3 4 5 6 A 7 7 D OK 8 3 B m

V m M 4 m m A m m M e he he au oma que A 1 2 m A N

V A

D

m

2m H w w mm

m

V

m M m m V m MV m m

m

5 6 D m m 7 D OK 8 3

w

m m 4 m 7 A m m m m M

M m

m

A

V

DV w

V

8 m

m

m

m m

mm m mm mm

n a a e pe Me k ode V w V V w 4 A w m V m D

P
A V A G m m

P ea o M ON C m A 2 3 4 5 m DVD V 1 5V AAA m m m m m m m m D U m m m m B O

n a a on m d an m m

a au oma

a

m 1049 1000 3 D 4 D M 5 6 N m 7 A 7

1 A 2 D m 3 4

m V

m

n a a onpa

1 A m 2 3 4 V mm m

H m

m

m

M

ON C

O

m m

m

m m

m A

m A D m OK

m

4

m m w m V D m A 1 2 V

N

m

m

5 6

m m m V m m m m m DVD V D O A

5

m m m

A

6 N OK m

 m

10 m

m  A 10  B m m 1 2 8

m A

H

D m

OK 3m

VM

m

D COD GO

OK

7 8 3 m

m m

m m m

OK 7 8 3

m

m mm m mm

m

n a ae pe au o op oek V 15 m V w V H m m V 10  w m A D V w w V w V 3 P ea o m M m ON C A m 2 D m m 5 m V OK A  m D

n a a ão po

ód go de ma a m V A G 1049 mm m O

m

3 D 4 D 5 D A

1000 M 3 4 5 C A 6 D 7 7 8 m m B DVD m C

m m m m m

m

m m

Po
m w M

m w
w w A w V w w O w m M m m m m w A V w m w w m w m m w w w w w w M w w m m M V w V AAA w m w m m w m m w

V

O

GB
w 5C m M

o ewo d M ON C w m A A mm w w m w

w A

w A 2 5 V VC DVD m DV m 1 5V AAA m M ON C m m 2 m m A m V

6 V 2 H 2 w V OK 7 8

m

m 4 m

m

m m

w V m w w m M w

w

m

V OK m m m

m m

3 m A

W

m m A A 3 a m A 1 2
m w

w V M V A m w

E

m A

DV

M m

V w

A 2 3 4 5 V H m m m

n a a ão po bu a au omá m m m

1 5V AAA

1 2 C m 15 m 3 4 5 6 mm V

m

A

n a a on by B and w V A G 1049 1000 m w m w 4 w m m 7 m OK m w m m D m m A 1 2 m

1 w 2 V 3 4 5 6 W w 7 D w

m m M m

M m m

ON C m m m m m m

O

w w w w V m m W w w m w m w w w w m w m w mm w w m w w m wm w m w m w w O w w m m w A w m m

w V

m

m

OK   OK

10

3 W 4 W
w

m M V A

m

5 W 6
m

V

A

m

7 8 m C m m

D

m A A3 7 8 m 2...
tracking img