Miaus

Páginas: 2 (267 palabras) Publicado: 18 de mayo de 2011
Discurs
* Gènere textual (tesi doctoral, article, conferència..)
* àmbit:
―especialitzat: l’acte de comunicació i el coneixement es dóna entre 2 especialistes
―acadèmic: el grau deconeixement és diferent entre receptor-emisor, no hi poden haver sobreentesos, ha de canviar el camp semàntic ―de divulgació: el receptor és un públic engeneral, la informació s’ha d’explicar molt bé. Tipus de text: descripció, argumentació i prescripció
* tipus:
―tecnicocientífic: característiques: no ambigüitats ni polisèmia, neologismes, nohomonímia, sí sinonímia
―humanístic: + subordinació adjectival
* TIPOLOGIA TEXTUAL: operacions discursives (processos cognitius necessaris x construir coneixement) → estructurar, argumentar, justificar,exemplificar, interpretar, suggerir, analitzar, criticar
―descriptiva: predominen SN i la seva complementació, els verbs cop
―instructiva: mètode deductiu (fa raonament que va del tot a les parts,de l’abstracte al concret) i inductiu (parteix de fets descrits i d’argumentacions x connectar l’universal amb el particular i viceversa

tipus de frases segons la funció:
- referencial: modalitatenunciativa
Característiques:
*manca de subjectivitat i emotivitat, subjecte elidit.
* eficàcia i objectivitat, rebuig d’ambigüitats
* camps semàntics alts, estructures sintàctiques complexes iordre natural de l’oració
* no modalitat exclamativa, desiderativa. Poc interrogativa, sí retòrica (sobretot amb finalitats dindàctiques)
Trets morfològics:
* predomini de SN, poca càrregasemàntica ens els verbs. El nom és la categoria gramatical més usada pel seu caràcter denotatiu (designa i classifica les coses), sobretot els concrets (precisió), no els abstractes
* es delimita l’extensiódel nom amb els adjectius, que donen precisió i objectivitat. El verb es nominalitza. Persona gramatical x establir distància: 3ra sing o plural majestat de modèstia
* sintaxi: predomini de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • los miaus
  • miaus

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS