Microeconomia test

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (401 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 13 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Sobre Tema 1.

1.- Quan l’equilibri d’un mercat s’altera per un desplaçament de l’oferta:
a) el preu i la quantitat d’equilibri varien en el mateix sentit (els 2 pugen o els 2 baixen);
b) el preui la quantitat d’equilibri varien en sentit contrari;
c) si la demanda és totalment rígida, només varia la quantitat.

2.- L’Estat estableix un impost sobre la venda d’un producte. Això farà:
a)pujar tant més el preu com més rígida sigui la demanda;
b) pujar tant més el preu com més elàstica sigui la demanda;
c) pujar tant més la quantitat com més rígida sigui la demanda;

3.- Sil’Estat s’estableix un preu mínim superior al d’equilibri:
a) sorgirà un excés de demanda;
b) hi haurà incentius per que hi hagi mercat negre;
c) sorgiran excedents de mercat.

4.- Sia QA la quantitatd’aliments demandada i PA el seu preu mitjà.La llei d’Engel diu que, a mesura que le renda mitjana creix:
a) QA diminueix;
b) QA. PA diminueix;
c) QA. PA creix menys que proporcionalment a la renda;d) QA creix menys que proporcionalment a la renda.

5.- Suposem que, segons un estudi, si s’augmentés el preu de les entrades de cinema en un 20%, els ingressos baixarien un 10%; d’això es deduiriaque:
a) la demanda d’entrades de cinema és elàstica;
b) la demanda d’entrades de cinema és rígida;
c) l’elasticitat de la demanda d’entrades de cinema és igual a -0,5.

6.- Un augment de larenda, en el cas d´un bé inferior, tendeix normalment a:
a) augmentar el preu i la quantitat d´equilibri;
b) augmentar el preu però disminuir la quantitat d´equilibri;
c) disminuir elpreu i la quantitat d´equilibri.

7.- Amb una oferta rígida, els augments de demanda fan augmentar:
a) el preu d´equilibri, sense variar la quantitat;
b) la quantitat d´equilibri sensevariar el preu;
c) el preu i la quantitat d´equilibri alhora.

8.- Un augment de la demanda fa pujar tant més el preu d´equilibri com:
a) més elàstica sigui l´oferta;
b) més...
tracking img