Mikro

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (583 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 30 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
1.- Ekoizpen funtzio hauek kontuan izanik:

a) Biek ordezgarri perfektuen teknologiak adierazten dituzte.
b) Bietan eskala etekinak konstanteak dira.
c) Lehenengoa bakarrikizan daiteke ordezgarri perfektuen teknologia.
d) Ez dira ordezgarri perfektuen teknologiak.

2.- Ekoizpen faktore baten erabilpena handitzen den neurrian (besteena mantenduz) ekoizpena handituegiten bada baina ekoizpenaren gehikuntza hauek gero eta txikiagoak badira:
a) Faktore horren produktu marjinala gorakorra da.
b) Faktore horren produktu marjinala beherakorra da.
c) Faktore horrenproduktu marjinala konstantea da.
d) Faktore horren produktu marjinala negatiboa da.

3.- Egizu kontu enpresa lehiakor batek ekoizpenean faktore bi erabiltzen dituela, hauetatik bat finkoa izanik.Isomozkin lerroak:
a) produkzio maila jakin bat sortzen duten faktore finko eta produktuaren konbinaketak dira.
b) mozkin maila jakin bat sortzen duten faktoreen konbinaketak dira.
c) produkziomaila jakin bat sortzen duten faktoreen konbinaketak dira.
d) mozkin maila jakin bat sortzen duten faktore aldakor eta produktuaren konbinaketak dira.

4.- Enpresa lehiakor batek erabiltzen duenteknologiak eskala etekin konstanteak baditu:
a) Ekoizpen faktoreen erabilpena proportzio berdinean handituz gero, ekoizpena proportzio handiagoan handituko da.
b) Ekoizpen faktoreen erabilpenakantitate berdinean handituz gero, ekoizpena kantitate berdinean handituko da.
c) Epe luzean bere mozkin maila positiboa izango da.
d) Epe luzean bere mozkin maila 0 izango da.

5.- Zein nolakoeskalako etekinak ditu ekoizpen funtzioak?
a) Gorakorrak.
b) Beherakorrak.
c) Konstanteak.
d) Ez dago jakiterik.

6.- Enpresa batek teknologia hau erabilita ekoizten du: y = f(x1, x2). OrdezteErlazio Teknikoak OET(x1, x2):
a) Enpresak, mozkin maila berbera lortzeko asmoa izanda, faktore baten kantitatea marjinalki handitzen duenean beste faktorearen zenbat unitateri uko egin behar dion...
tracking img