Mill

Páginas: 2 (349 palabras) Publicado: 13 de mayo de 2011
Definició utilitarisme: RO1: Les facultats del humans són més elevades q els apetits animals, i sense la satisfacció no poden considerar res com a felicitat. RO2: Tot aquell q suposi q el sersuperior sempre serà menys feliç q l’inferior, confon les idees ben distintes de felicitat i satisfacció. Tot ser dotat notarà q tota felicitat serà imperfecte, però pot aprendr a soportar les sevesimperfeccions. RO3: Els homes es decideixen sovint x bé. Busquen l’afalac sensual q perjudica a la salut, encara q coneixen perfectament q la salut es un bé més important- RO4: Si les ocupacions no sónfavorables a l’exercici de les seves facultats i s’adereixen als plaers inferiors xk són els únics als q ténen accés o els únics q poden gaudir eternament. Doctrina de felicictat dels altres. HedonismeUniversalista. Reformulació Ue.: és el conjunt de regles x cuya observació de les quals pot assegurar-se a tot el gènere humà una existència fins a la naturalesa de les coses ho permeti a tota creacióexistent O5: La felicidad es inalcanzable y los hombres peden obrar sin felicidad. R1O7: Els principals x a la satisfacció són la tranquilitat y el estímul. Amb molta tranquilitat, molt es contentaríenamb poquísim plaer i amb grans estímls molts podríen adaptar-se a una quantitat considerable de dolor. La clau està en tenir una ment cultivada x evitar la insatisfacció. R1O6: Molta gent prescindeixinvoluntàriament, tmb hi ha l’heroi i el màrtir, però es en gràcia a la felicitat dels altres. Proclamem la moralitat de l’abnegació pero neguem admetre q el sacrifici sigui un bé en si mateix. R2O6:La concepció utilitarista no es la propia felicitat del q obra, sino la de tots. O8: Los detrectadores a veces le reprochan el q su criterio sea demasiado elevado para la humanidad. Dicen q es exibirdemasiado, lo promueven los intereses generales de la sociedad. RO12: El género humano ha estado aprendiendo x experiencia las tendencias de las acciones. Los coloranios necesitan principios...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Miller
  • Millos
  • Mill
  • Millan
  • Miller
  • Mill
  • Millos
  • Mill

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS