Mill

Páginas: 3 (676 palabras) Publicado: 30 de mayo de 2011
SÍNTESI GLOBAL

MILL

- Mill es posiciona entre el liberalisme radical i el marxisme (comunisme). Pretén un equilibri entre l’individu i la societat.

- Mill intenta trobar una solucióequilibrada entre el liberalisme i el socialisme basant-se sobretot en la defensa de la llibertat individual. Aquesta llibertat individual, on cadascú es governa a si mateix, garanteix l’autodesenvolupamentde les pròpies capacitats i permet una diversitat que permet que la societat avanci cap al progrés i la modernització. Segons Mill, és la diversitat derivada de la llibertat individual el motor delprogrés, en enriquir-se la societat d’ella. La felicitat és una funció de la diversitat: significa un guany intel•lectual i social.

- Mill defensa l’utilitarisme, una teoria ètica material,teleològica (amb un què i un com) que té com a finalitat la realització de les accions útils. El criteri de valoració moral de les accions es centra en la utilitat, el benefici, que les accions provoquen sobrel’individu. Així, segons la finalitat a que vull arribar, triaré una o altra acció (mitjà) depenent del que més em convingui. Utilitarisme: “és bo allò útil per a ser feliços”. Els actes es mesurendoncs segons les conseqüències i el grau de felicitat que ens provoquen. Per a Mill, la felicitat és l’últim fi a què aspira l’ésser humà: la justícia és un fi i la llibertat és un mitjà (que enspermetrà arribar a la felicitat...).

- Mill però, diferencia 2 tipus d’utilitarisme:

1. Utilitarisme de l’acte: és el càlcul de profit que es planteja en cada moment segons la finalitat que es volaconseguir. No hi ha unes normes prefixades a seguir. Les conseqüències de cada acció és el que ens permet valorar-les i escollir-les segons els nostres interessos. Aquest és l’utilitarisme propi de J.Bentham.

2. Utilitarisme de la regla (o social): és un intent d’universalitzar criteris, bàsicament sota el principi utilitarista “la màxima felicitat per al màxim nombre”. No es jutja una acció...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Miller
  • Millos
  • Mill
  • Millan
  • Miller
  • Mill
  • Millos
  • Mill

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS