Minerales

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1053 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 11 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
MINERAIS E ROCAS

·Minerais:
1.-Que son?
2.-Características.
3.-Clasificación dos minerais.
4.-Orixe dos minerais.
5.-Propiedades dos minerais.
6.-Obtención e empleo dos minerais.

·Rocas:
1.-Que son as rochas?
2.-As suas características
3.-Tipos de rochas:
3.1.-Rochas Sedimentarias:
-Orixe.
-Exemplos.
-Rochas Metamórficas.
3.2.-Rochas Magmáticas:
-Orixe.
-Rocas Plutónicas.-Rocas Volcánicas.

Que son os minerais?

Concepto de mineral: É un composto Natural inorgánico cunha composición química definida dentro duns certos límites. E unha estructura regular e ordenada chamada estructura cristalina.

Cando nun mineral se exterioriza a súa ordenación atómica interna e presenta formas xeométricas regulares limitadas por caras planas (prisma, cubos, ...) cando ocorreesto denomínase o mineral, cristal. Curiosamente a nivel coloquial denomínase cristal a un material amorfo, é dicir, que non presenta disposición ordenada dos seus átomos e o máis correcto é chamarlle vidro.

CARACTERISTICAS DOS MINERAIS.

Cor: A maioría dos minerais teñen unha cor distintiva que pode identificarse para a identificación.En minerais opacos, a cor tende paraser máis constante,así aprender as cores asociadas a estos minerais.

Raia: A raia e a cor do mineral en forma pulverizada,
Dureza: A dureza en unha das mellores características dos minerais ao utilizar para identificar un espécimen.
Hendidura e Fractura: Os minerais tenden para romperse ao largo de líneas ou superficies.
Estructura Cristalina: Os cristais minerais ocurren en varias formas etamaños.A forma particular e determinada polo arreglo dos átomos.
Clasificación dos minerais

Elementos nativos: ouro, prata, xofre, carbono (grafito e diamante)

Sulfuros: É a combinación do xofre con outros elementos. Pirita (S de ferro), Galena (S de chumbo).

Haluros: Son a combinación química de elementos halóxenos e outros elementos. Halita (tamén se chama sal común).

Óxidos:Hematites, olixesto (Óxido de ferro)

Sulfatos: Sulfato de calcio (Xeso).

Carbonatos: Calcita (Carbonato Cálcico), Magnesita (Carbonato Magnésico)

Silicatos: Éstan constituidos pola repetición da seguinte unidade fundamental:

Estes tetaedros únense entre sí de diferentes formas e por medio de distintos catións, o que da lugar a unha gran variedade de minerais deste grupo. Son exemplosrepresentativos:

Olivín, Granate, Micas, Caolimita, Calcio, Feldespato, Seixo ou cuarzo.
Clasificación dos minerais

Elementos nativos: ouro, prata, xofre, carbono (grafito e diamante)

Sulfuros: É a combinación do xofre con outros elementos. Pirita (S de ferro), Galena (S de chumbo).

Haluros: Son a combinación química de elementos halóxenos e outros elementos. Halita (tamén se chama salcomún).

Óxidos: Hematites, olixesto (Óxido de ferro)

Sulfatos: Sulfato de calcio (Xeso).

Carbonatos: Calcita (Carbonato Cálcico), Magnesita (Carbonato Magnésico)

Silicatos: Éstan constituidos pola repetición da seguinte unidade fundamental:

Estes tetaedros únense entre sí de diferentes formas e por medio de distintos catións, o que da lugar a unha gran variedade de minerais deste grupo.Son exemplos representativos:

Olivín, Granate, Micas, Caolimita, Calcio, Feldespato, Seixo ou cuarzo.

Propiedades DOS MINERAIS

Hábito cristalino: É forma externa que presenta un cristal mineral. Exemplo: Cubos, pirita; columnas (prisma), cuarzo; laminar, mica; fibroso, xeso; dentífrico (recorda un fósil), pirolusita.
Dureza: É a resistencia que presentan os minerais. Mohs elaborou unhaescala de dureza que é a seguinte: 1(talco), 2(xeso), 3(calcita), 4, 5, 6, 7[seixo(cuarzo)], 8, 9, 10(diamante).
Expoliación: Propiedade que teñen algúns minerais que ó romper dan lugar a superficies planas que sempre son paralelas ás caras do cristal. Exemplo: micas, pirita, calcita
Cor: É frecuente que un mesmo mineral apareza na natureza con distintas cores debido á presencia de impurezas....
tracking img