Minerales

Páginas: 11 (2650 palabras) Publicado: 12 de marzo de 2012
Els minerals

Un mineral es un material sólid, inorgànic i d'origen natural, la seva composició química te una estructura ordenada

Es coneixen 3000 tipus de minerals no s'inclouen els que s'han obtingut artificialment, ni els compostos per origen orgànic.
Els àtoms dels minerals estan composats de manera geomètrica i tridimènsionalment, estructures cristal.lines, alguns d'aquests formencristalls, això es les cares planes dels minerals, la seva forma externa.
Els que no presenten cap ordre intern son els mineraloides
Els cristalls poden ser agregats cristal·lins i els mes importants son les dendrites es formen:
-Drusa: agregats en matrius planes
-Geoda: agregats en matrius concaves
Dos cristalls que s'agreguen entre sí son macles, superfície plana(macles de contacte),superfície irregular(d'interpretació).
Els minerals es formen de 2 formes:
Cristal·lització apartir de fluids: el seu origen es per una solució aquosa per evaporació del solvent,refredament de magma o sublimació de vapors.
Transformació en estat sòlid: la seva formació es deguda pels canvis ambientals, i més per la pressió i la temperatura

1.1Propietats: les empremtes digitals dels minerals
Elsminerals tenen unes propietats físiques que ens permeten diferenciarlos ràpidament i amb senzillessa

Propietats escalars

No depen de la seva estructura interna, no cambien de direcció i no varien dona el sempre igual valor
·Hàbit: És la seva forma externa en que esta cristal·litzat i va molt be pel reconeixement els minerlas
·Densitat: És la relació que hi ha en la massa i el seuvolum (D=M/V)
·Punt de fusió: És la temperatura que té un mieneral en passar del seu estat solid a liquid

Propietats vectorals

Aquestes si que depenen de la seva estructura interna del mineral, necessiten 3 valors(intensitat, direcció i sentit)
·Propietats mecàniques: Tenen relació amb la cohesió o la unió, que es la tendencia de que un cos no canvïi la seva estructura cristal·lina it'informen com es comporta el mineral en unasituació de pressió
-Duresa: És la resistencia que té un mineral que ser ratllat per un altre, es fa mediant l'escala de
Mohs

-Tenacitat: Resistència d'un mineral en trencar-se o deformar-se
·Fràgil:És trenca facilment
·Mal·leable: és pot laminar fàcilment
·Sèctil: es pot trencar en encenalls o fragments petits
·Dúctil: pot ser estiratcom un fil
·Plàstic: doblegació i no torna a laseva forma original
·Elàstic: doblegació i el contrari de plàstic

-Fractura: és l'aparença que pot tenir un mineral que es trenca de forma no regular(fibrosa,
estellosa terrosa o concoïdal)
-Exfoliació o clivatge: és la forma de trencar-se alguns minerals en forma de làmines

·Propietats òptiques: comportament dels minerals davant lallum
-Color: no es fiable aquesta característiques minerals idiocromàtics, son els que tenen un color propi i especific, els al·locromàtics no presenten el seu color propi tenen una col·lecció de colors variable, és millor utilitzar la rattla de color, color del mineral polvoritzat es ratlla en porcellana.
-Brillantor o lluïssor: l 'aspecte que pot oferir-nos el mineral en reflectir la llum,més importants estudiades a clase vitria, nacrada i mats
-Birefringència: desdoblament de la llum els minerals isòtrops son monorefringents els altres birefringets

·Propietats magnètiques: el comportament de un mineral davant els ferros, paramagnetics son atrets per imans diamagnetics el contrari

·Propietats electriques: si el seu comportament pot ser conductor de l'electricitat

3000minerals repartits en vuit grups

Element natiu:Formats per un element químic
Sulfurs i compostos afins: combinacions sense oxigen de diversos elements metàl·lics o metàl·loides amb sofre(S), bismut(Bt), arsènic(Ar) o altres,galena(PbS)
Halurs:Combinacions de metalls amb clor(Cl) o fluor(F) i poc freqüent amb aigua,fluorita(CaF2)
Òxids i hidroxids:Combinacions de metallsamb oxigen(O) o...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • MINERALES
  • MINERALES
  • minerales
  • MINERALES
  • Minerales
  • minerales
  • minerales
  • Minerales

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS