Miracle worker

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 18 (4482 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 4 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
AVISO IMPORTANTE: Documento completamente en catalán. Usando un traductor se puede entender perfectamente.

ACTIVITATS

1.- Per què creieu que és tan important el moment en què la Helen comprèn que els signes de la paraula water són lletres que formen una sola paraula que designa un element de la realitat?
Necessitava comprendre que les lletres que li ensenyaven formaven paraules per poderseguir ajudant-la, perquè necessitava entendre-ho si es volia comunicar amb l’objectiu que la resta de les persones la poguessin entendre, que pogués tenir una oportunitat, sentir-se com una més, integrar-se, etc.

2.- Què vol dir l’Anna Sullivan quan diu a la Helen que si comprens una sola paraula seran teus 5.000 anys d’història?
Perquè aconseguir que una nena sorda i cega poguéscomunicar-se amb paraules, encara que fos en idioma de signes, era un pas enormement gran. També perquè podria descobrir i aprendre coses tan interessants com les que s’hagués pogut perdre si no hagués entès ni una paraula.

3.- ¿Creieu que aquest procés d’aprenentatge de les paraules i de tot allò que amb elles fem –comunicar-nos amb els altres, pensar…- va ser molt similar al que hem fet les personesoients des del moment de néixer i durant tota la nostra etapa infantil? No hem d’oblidar el fet que la Helen comença aquest procés quan ja té 7 anys.
Penso que no és gaire similar, doncs si la Helen hagués començat el procés anys enrere potser sí que seria una mica similar, ja que les condicions són quasi iguals. Però donat que la Helen tenia 7 anys quan es va començar el procés d’aprenentatge i jatenia unes costums que li permetien tenir el que volia (com agafar el menjar dels plats quan tenia gana o tenir rabietes quan volia qualsevol cosa, etc.) sense necessitat de aprendre res més. El procés pel que va passar la Helen va ser molt més complicat que pel que hem passat els oients des del nostre naixement.

4.- Hauria estat diferent el seu procés d’aprenentatge del llenguatge si la Helenhagués estat una nena sorda i cega des del moment del naixement?
Sí, hauria estat molt més complicat encara, ja que a la pel·lícula hi ha la sort que ja coneixia la paraula aigua i el seu significat. Potser no sabria dir fins a quin punt, però penso que sense una mínima referència, junt amb l’edat que tenia, és extremadament complicat, tot i que no impossible.

5.- ¿Ha estat necessariesforçar-nos molt per entendre què designa la paraula pare, mare, cotxe, aigua...? Com creieu que fa aquest procés d’aprenentatge, tan natural, un nen o una nena que no hi sent? I un nen o una nena que sí que hi sent però no hi veu?
Personalment, crec que no ens ha costat gaire esforç, ja que si es té un terme imatge per comparar, és molt més fàcil. Si des ben petit et diuen vegada rere vegada queaquell líquid transparent que et sacia tant quan el beus es diu “aigua”, ho aprendràs sabent que et serà molt més fàcil fer-te referència amb aquest nom que amb moltes més paraules o gestos.
Un nen o nena que no hi sent, potencia més la seva vista i/o tacte, ja que no sap què diuen els altres, han de fer servir un altre codi per referir-se a les coses. Tot i que, si es fa des petit, costa menys (noés que no costi, sinó que costa menys) que si es fa de més gran quan ja s’ha acostumat al codi anterior.

-5-
Si el nen o nena hi sent però no hi veu, crec que la dificultat és bastant més elevada, però segueix sent molt possible que es pugui comunicar de manera còmoda. Haurà de fer servir un altre codi com el Braille, però tot és qüestió de pràctica i ganes de fer-ho.

6.- Abans que l’AnnaSullivan es fes càrrec de l’educació de la Helen, la mare justifica l’agressivitat de la nena tot dient que aquesta actitud respon a les ganes que té la nena de comunicar-se i de ser. Què vol dir la mare amb això? Realment penseu que la Helen, abans d’aprendre el llenguatge, no es comunicava de cap manera? Què feia?
Deu voler dir que la Helen pren aquesta actitud a causa de que no sap...
tracking img