Mirall trencat

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 12 (2802 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 6 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
1 ESTRUCTURA I TEMPORALITAT
Mirall trencat és una novel·la dividida en tres parts, que narra el principi i el final d'una família, els Valldaura-Farriols, que representen un temps i un país concret. Els capítols solen ser curts, però a mesura que passem de la primera part a la segona i de la segona a la tercera, es fan més llargs.
La primera part està formada per divuit capítols, hi fa unapresentació dels personatges i dels escenaris mitjançant un narrador objectiu, per tant hi predominen la narració de fets, seria com una introducció. Es presenten els fundadors de la família: Teresa Goday i Salvador Valldaura, personatges que pertanyen a un món burgès.
La segona part, estructurada en vint-i-un capítols, no explica tant els fets externs i es centra més en la intimitat delspersonatges, és un estil més literari amb frases llargues i més complicades. És en aquesta part on es donen les tristeses i la tragédia.
L'última part, de tretze capítols, continuarà amb la descripció de la història familiar. La Teresa és la protagonista i mor acompanyada dels records més estimats. Tothom fa una especie de balanç del que ha sigut la seva vida, és així com sorgeix l'enyorament i nostàlgiadel passat, de la joventut.
Tota la novel·la transcorre en passat fins al moment de la mort, la fi de la nissaga.
ESTRUCTURA NARRATIVA
Novel·la tancada Plantejament “ Et respecto, Eliza, perquè saps guar- dar secrets” Sterne Nus “ Deixeu-me, oh deixeu-me amb les meves tristeses” Blake Desenllaç “ Però el temps pas- sat és un temps obli- dat. Creiem en el nai- xement d’una nova constel·lació.”Elliot Es dóna la presentació d’una realitat amb personatges. El lema que encapçala aques- ta part situa el secret com a centre de la ficció literària. L’aparició del conflicte fa que el món de la 1a part entri en crisi. S’ha produït un desequi- libri entre ideal de vida i rea- litat. Per això els personatges es refugien en el record. Es produeix la resolució del conflicte. La novel·la deixa de serrealista per convertir-se en mítica. Domina el fet pro- digiós que és la manifestació del més enllà.
Primera part S’organitza en tres blocs que presenten tres gene- racions. Primer bloc Capítols I - IX Segon bloc Capítols X - XV Tercer bloc Capítols XVI - XVIII Primera generació Centrada entorn de Te- resa, amb la creació de l’univers dels Valldau- ra- la torre i el jardí.
* Segonageneració
* Sofia: representa continuïtat
* Eladi: accedeix pel matrimoni
* Jesús Masdéu:no hi podrà
* accedir
Tercera generació La tercera generació, la dels nens, noarribarà mai a posse- ir aquest món, en termes materials.
La segona gene- ració avançarà cap a la infelicitat IV,V,VII,IX,XVII, XVIII,XIX,XX La tercera gene- ració,els nens, constitueix el nus i eldesenca- denament de la tragèdia La primera gene- ració evocarà els seus moments de felicitat I-II,VI i XXI Segona part La presentació dels fets és com un vast mosaic
Tercera part Epíleg de l’obra Perspectiva inèdita: la d’una rata, últim habitant de la torre abans la demolició. XIII Mort de Teresa I - III Partença de Sofia a l’estranger I regnat d’Armanda a la torre IV - VI Presència del fantasmade Maria VII - IX Trobada casual i posterior dis- persió de tots els supervivents X -XII

2 PERSONATGES
Existeixen nombreses diferències entre els personatges d’aquesta obra i els de les anteriors: - Llur abundància i extracció social - Punt de vista múltiple - Importància d’alguns personatges masculins, tot i el predomini dels femenins - Transformació dels personatges des de la joventut finsa la maduresa - Desencisada concepció de l’existència humana, aguditzada pel pas del temps i la presència de la mort

Amadeu Riera:
És el notari casat amb la Constància i serà l'amant de la Teresa, relació que recordarà per sempre. Aquest té una relació molt estreta amb els Valldaura.
Armanda:
És el personatge mes destacat del servei (la cuinera) dels Valldaura que té un estret lligam amb...