Mirall trencat

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 11 (2621 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 6 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
T.6 Sector Secundari: La Indústria

Definició: Aplega el conjunt de les activitats de transformació per a la fabricació de bens manufacturats.

Aquestes activitats del sector secundari són:
- Es basen en la transformació de bens i recursos naturals.
- Necessita infraestructures importants (trens, fàbriques...).
- Grans inversions financeres €.
- Donen com a resultat benstangibles que van dirigits al mercat o a altres fàbriques per iniciar un altre tipus de transformació.

La industria actual es caracteritza per:
1- Per la manipulació a l’engròs de matèries primeres mitjançant maquinària.
2- Per la presència d’una estructura empresarial que organitza la divisió tècnica del treball.
3- Gran inversió de capital en recerca i desenvolupament.
4-Construcció de grans infraestructures que faciliten el transport dels productes manufacturats.
5- Mundialització del mercat tan de matèries primeres com de productes acabats.

- El sector secundari és el que acumula la activitat econòmica més importat. Ja que els estats més industrialitzats són els països que més s’han desenvolupat.
- La industria és una de les bases de l’economia perquègenera ocupació i desenvolupa altres activitats econòmiques.

Tipus d’Indústria:
Segons els mitjans utilitzats i la destinació del producte les industries es poden classificar en: Indústria Pesant i Indústria Lleugera.

1-Industria Pesant:
- Produeix bens necessaris per el funcionament d’altres industries.
- Tipus d’indústria que requereix molta inversió de capital.
- Necessitengrans instal·lacions.
- Consumeixen gran quantitat d’energia i de matèries primeres.
- Són industries contaminants.
- Són indústries que donen benefici a ll/t.

1.1 Industria de Base:
- Transforma els recursos naturals en productes semiacabats que seran la base per altres indústries.
1.2 Industria de bens d’equipament.
- Produeix productes acabats i transforma elssemiacabats que serveixen d’eines a altres empreses (mecànica, construcció...).

2-Industria Lleugera:
Transforma productes semiacabats o matèries primeres en productes acabats aptes pel consum (tèxtil, càrnies...). Les característiques són:
1- Inversions menys elevades que en l’industria pesant.
2- Instal·lacions mitjanes o petites.
3- Consum de matèries primeres i d’energiamoderat.
4- Beneficis més ràpids c/t.
5- Atreu més inversos gràcies a la confiança que genera.
6- Ex: mobles, alimentació, química, farmacèutica...

Tipus d’indústries segons el nivell tècnic:
- Industria tradicional:
o Nivell tecnològic baix
o Problemes de competitivitat en el mercat.
o En països desenvolupats aquest tipus d’indústria pateix processos dereconversió.
- Industria punta:
o Tecnologia avançada
o Molts recursos destinats a la recerca
o Necessita personal qualificat
o Zona ben comunicada a prop d’universitats i centres de recerca
o Ex: electrònica, biotecnologia...

Definició:
- Reconversió: Tractament de xoc a curt termini per a industries que es troben en crisis. Té com aobjectiu reduir despeses i augmentar la competitivitat de l’empresa.

Parc tecnològic:
Espai industrial on s’ubiquen empreses d’alta tecnologia, aquests espais es situen en zones molt desenvolupades (països desenvolupats) amb infraestructures que facilitin la recerca i l’intercanvi d’informació.

El Procés Industrial

Recursos que s’obtenen en la
Natura o d’altres productes
Semielaborats.Història de la Industrialització

A mitjans del segle XVIII va començar a Anglaterra la Primera revolució Industrial. Caracteritzada per fer servir un mètode de producció industrial basat en:
1. Una divisió del treball gràcies a l’èxode rural.
2. Renovació tecnològica. Amb l’aplicació de la màquina de vapor.
3. Inversió de capital en la industria per part de la burgesia.
4....
tracking img