Mirall trencat

Páginas: 11 (2621 palabras) Publicado: 6 de marzo de 2011
T.6 Sector Secundari: La Indústria

Definició: Aplega el conjunt de les activitats de transformació per a la fabricació de bens manufacturats.

Aquestes activitats del sector secundari són:
- Es basen en la transformació de bens i recursos naturals.
- Necessita infraestructures importants (trens, fàbriques...).
- Grans inversions financeres €.
- Donen com a resultat benstangibles que van dirigits al mercat o a altres fàbriques per iniciar un altre tipus de transformació.

La industria actual es caracteritza per:
1- Per la manipulació a l’engròs de matèries primeres mitjançant maquinària.
2- Per la presència d’una estructura empresarial que organitza la divisió tècnica del treball.
3- Gran inversió de capital en recerca i desenvolupament.
4-Construcció de grans infraestructures que faciliten el transport dels productes manufacturats.
5- Mundialització del mercat tan de matèries primeres com de productes acabats.

- El sector secundari és el que acumula la activitat econòmica més importat. Ja que els estats més industrialitzats són els països que més s’han desenvolupat.
- La industria és una de les bases de l’economia perquègenera ocupació i desenvolupa altres activitats econòmiques.

Tipus d’Indústria:
Segons els mitjans utilitzats i la destinació del producte les industries es poden classificar en: Indústria Pesant i Indústria Lleugera.

1-Industria Pesant:
- Produeix bens necessaris per el funcionament d’altres industries.
- Tipus d’indústria que requereix molta inversió de capital.
- Necessitengrans instal·lacions.
- Consumeixen gran quantitat d’energia i de matèries primeres.
- Són industries contaminants.
- Són indústries que donen benefici a ll/t.

1.1 Industria de Base:
- Transforma els recursos naturals en productes semiacabats que seran la base per altres indústries.
1.2 Industria de bens d’equipament.
- Produeix productes acabats i transforma elssemiacabats que serveixen d’eines a altres empreses (mecànica, construcció...).

2-Industria Lleugera:
Transforma productes semiacabats o matèries primeres en productes acabats aptes pel consum (tèxtil, càrnies...). Les característiques són:
1- Inversions menys elevades que en l’industria pesant.
2- Instal·lacions mitjanes o petites.
3- Consum de matèries primeres i d’energiamoderat.
4- Beneficis més ràpids c/t.
5- Atreu més inversos gràcies a la confiança que genera.
6- Ex: mobles, alimentació, química, farmacèutica...

Tipus d’indústries segons el nivell tècnic:
- Industria tradicional:
o Nivell tecnològic baix
o Problemes de competitivitat en el mercat.
o En països desenvolupats aquest tipus d’indústria pateix processos dereconversió.
- Industria punta:
o Tecnologia avançada
o Molts recursos destinats a la recerca
o Necessita personal qualificat
o Zona ben comunicada a prop d’universitats i centres de recerca
o Ex: electrònica, biotecnologia...

Definició:
- Reconversió: Tractament de xoc a curt termini per a industries que es troben en crisis. Té com aobjectiu reduir despeses i augmentar la competitivitat de l’empresa.

Parc tecnològic:
Espai industrial on s’ubiquen empreses d’alta tecnologia, aquests espais es situen en zones molt desenvolupades (països desenvolupats) amb infraestructures que facilitin la recerca i l’intercanvi d’informació.

El Procés Industrial

Recursos que s’obtenen en la
Natura o d’altres productes
Semielaborats.Història de la Industrialització

A mitjans del segle XVIII va començar a Anglaterra la Primera revolució Industrial. Caracteritzada per fer servir un mètode de producció industrial basat en:
1. Una divisió del treball gràcies a l’èxode rural.
2. Renovació tecnològica. Amb l’aplicació de la màquina de vapor.
3. Inversió de capital en la industria per part de la burgesia.
4....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Mirall trencat
  • Mirall trencat
  • mirall trencat
  • Mirall trencat
  • Mirall trencat
  • Mirall trencat
  • Mirall trencat
  • Mirall trencat

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS