Model de negoci basats en internet

Páginas: 5 (1058 palabras) Publicado: 3 de diciembre de 2011
Models de Negoci basats en Internet

Sistemes Informàtics
per a les empreses

Professor: Jose Bosh Andreu
Alumne: Mireia Sors Martínez
Introducció
L’aparició d’Internet ha permès la creació d’empreses que es desenvolupen mitjançant les noves possibilitats que ofereixen les xarxes, així com ho han fet la gran majoria d’empreses ja existents. Internet ha evolucionat de manera moltdràstica des de la seva creació, però això no impedeix que ho segueixi fent. És més, moltes empreses estan cada vegada més interessades en integrar aquest sistema dins les seves organitzacions ja que els hi ofereix molts beneficis i avantatges estratègiques. Uns exemples dels avantatges d’utilitzar el comerç electrònic seria la reducció dels costos de distribució, la possibilitat d’accedir a nousmercats, el ràpid retorn de la inversió, entre d’altres.
Un model de negoci és la “forma de fer negocis”, és a dir, a partir de la qual una empresa és capaç de generar uns ingressos. Explícitament, aquest concepte indica com l’empresa genera diners mitjançant el seu posicionament en la cadena de valor. Segons aquesta definició, es poden analitzar els models de negoci a Internet a partir del graud’integració y d’innovació. El primer, fa referència a com la utilització de les TIC ha permès integrar a una nova activitat algunes de les funcions de la cadena de valor tradicional del producte o servei. En canvi, el grau d’innovació, fa referència al desenvolupament de les activitats que són possibles gràcies a l’existència d’Internet.
Tot i aquesta diferenciació, no existeix una classificació clarade tots els models de negocis existents; ni en el món físic, ni en el d’Internet. És per aquest motiu que exposaré un seguit de models de negoci sota els criteris de com és possible que generin beneficis moltes d’aquestes empreses. Utilitzaré alguns exemples per clarificar aquests models de negoci.
Models de Negoci
1) MODELS D’INFORMACIÓ :
La informació sobre els consumidors i els seus hàbitsde consums són de vital importància per a aquest tipus de pàgines, perquè així saben exactament quines són les seves preferències. Els models d’informació, també anomenats “de portafolis”, no acostumen a vendre directament, sinó que ofereixen informació dels seus productes o serveis, que ajuden a les ventes del negoci físic. Exemple: empreses de disseny gràfic que mostren els seus portafolis demostres de dissenys previs, i posteriorment, si al client li interessa es mourà per adquirir el producte. flicker
2) EL COMERÇ ELECTRÒNIC - ONLINE:
Aquest model és una ampliació de l’anterior, on a més de mostrar el seu inventari, també el venen a través de la pàgina web. De tal manera que cada vegada que un client els hi realitza una compra, l’empresa els hi ha d’enviar. Tot i aquest costafegit, l’empresa obté benefici sobre cada venta realitzada. Exemple: Stradivarius utilitza la pàgina web online per vendre els seus productes directament als clients, sense la necessitat de que aquests hagin d’anar expressament a la botiga.
3) MODEL DE PUBLICITAT:
Consisteix en proveir continguts (normalment, però no necessàriament de forma gratuita) y serveis (com ara correu electrònic,sales de converses i foros) a una pàgina web i combinar-ho amb anuncis, ja sigui publicitat contextual en forma de banners, o venent la publicitat a qualsevol persona que vulgui pagar per aquesta. Normalment, els banners són la principal font d’ingressos, ja que aquest model només funciona quan el volum de tràfic per visita és molt elevat o especialitzat. Exemple: Cuanto Cabrón és una pàginad’acudits que amb això no obté benefici, però si ho fa amb la publicitat dels banners.
4) MODEL DE SUBSCRIPCIÓ:
Aquest model es basa en la creació de comptes on els usuaris s’hi subscriuen i reben un servei. Normalment aquestes pàgines combinen el contingut lliure amb el contingut “prèmium” (contingut només per a subscriptors o membres). El benefici s’obté a càrrec dels usuaris de manera...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • MODELOS DE NEGOCIO EN INTERNET 2
  • Modelos De Negocios En Internet
  • Modelos De Negocio En Internet
  • Modelos De Negocios Y Tiendas En Internet
  • Modelos de Negocios o Modalidades en Internet del Comercio Electrónico
  • Modelos de negocios en internet
  • MODELOS DE NEGOCIOS EN INTERNET
  • Modelos de negocio en internet

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS