Modernisme

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1863 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 25 de abril de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
QÜESTIONARI MODERNISME

1. Què promou la revista L'avens pels volts de 1880?
La revista L’avens va promoure una ciència, una literatura i un art essencialment “moderns”, ja que pels volts del 1880 comencen a aparèixer a Catalunya un conjunt d’actituds culturals noves caracteritzades, totes elles, per una voluntat clara de modernització.
2. Quins joves autors d'aquella època seran, ambel temps, els promotors del Modernisme?
Per una banda, Yxart, Sardà i Oller eren escriptors naturalistes, i, Raimon Casella, Jaume Brossa, Alexandre Cortada i Santiago Rusiñol eren joves intel·lectuals que acaben d’incorporar-se al món de l’art i la cultura, tots ells promotors d’aquest nou corrent, el Modernisme.
3. En quin moment sorgeix el modernisme com a moviment i quina és laplataforma de difusió més influent d'aquest nou corrent?
El Modernisme sorgeix com a moviment a l’entorn del 1892, quan tot un conjunt de grups renovadors que actuen en el món de l’art, la literatura, la música, etc., s’articulen al voltant d’un mateix programa. La revista L'Avenç, en la seva segona etapa (1889-1893), n'és la plataforma més influent, ja que acull i promou tot el que siguin iniciativesinnovadores.
4. Les aportacions de diferents artistes també ajuden a difondre el Modernisme. Quines són aquestes altres plataformes de difusió?
Les exposicions de Rusiñol i Ramon Casas -hereus directes dels pintors impressionistes francesos- a la Sala Parés de Barcelona, les festes modernistes de Sitges, i els articles de Maragall al Diario de Barcelona i de Raimon Casellas a La Vanguardiadonen fe de l'arribada d'un moviment que es proposa de renovar totalment la vida cultural catalana i s'infiltra en tota mena de manifestacions artístiques: arquitectes com Gaudí, Domènech i Montaner i Puig i Cadafalch són els capdavanters en la revisió de plantejaments arquitectònics.
5. Què proposa aquest nou moviment a Catalunya? 
Aquest nou moviment es proposa renovar totalment la vidacultural catalana.
6. A què respon el canvi de grafia de la revista L'Avenç? Quan es produeix?
Aquest canvi de grafia en el nom de la revista tracta de mostrar-nos una campanya de reforma lingüística, l'impuls i la justificació de la qual són plenament modernistes: convertir el català en una llengua moderna capaç de ser usada com a vehicle lingüístic normal en totes les manifestacions d'unasocietat desenvolupada. Els modernistes són plenament conscients de la necessitat d'una gramàtica, una única gramàtica unànimement acceptada, element imprescindible per a fer del català una llengua de cultura. S'adonen que cal liquidar tant les "bones intencions", que no condueixen a altra cosa que a una proliferació inútil de gramàtiques, com l'anarquisme gramatical, i que és necessari establir unaordenació rigorosa i integradora. S'adonen, en definitiva, que l'única opció amb futur és una "normalització" gramatical.
Aquest canvi de grafia es produeix al gener de 1891, quan la revista L’Avenç es dirigida en la segona etapa per Joaquim Casas-Carbó i Jaume Massó i Torrents, fou la plataforma que va potenciar totes aquestes intencions.
7. Quin podem dir que és el primer teòric del moviment?On es puliquen les seves idees i sota quin títol?
Com em dit en la pregunta anterior en aquells moments la revista L'Avenç, era dirigida en la segona etapa per Joaquim Casas-Carbó i Jaume Massó i Torrents, fou la plataforma que va potenciar totes aquestes intencions. Casas tenia idees molt definides sobre com havia de ser l'ortografia del català modern. Les va posar en pràctica i de seguida vanatreure l'interès de Pompeu Fabra, un altre jove amb idees molt particulars. Convençuts d'haver rebut una herència cultural morta i de viure en plena decadència social i cultural -un "viure del passat", tal com ho definirà Jaume Brossa-, els modernistes proposen, com a terapèutica, l'impuls modernitzador, l'obertura indiscriminada a tot el que sigui "modern". Tot això queda reflectit i...
tracking img