Modernisme

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (346 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
1.EL MODERNISME Concepte i característiques generals
Concepte
El modernisme és un moviment cultural que es produeix a Europa a finals del segle XIX i principis del segle XX.Aquest moviment culturalde recerca de noves formes i d’expressions va afectar a totes les manifestacions de l’art i el pensament i és en l’arquitectura i les arts plàstiques on es mostra amb ple sentit.
A Catalunya elModernisme té unes dimensions i una personalitat especial que fa que puguem trovar manifestacions per tot arreu de la geografía catalana i en edificacions de molts diversos tipus: fabriques,cooperatives, agrícolas, ateneus, mercats i habitatges.
L’agricultura s’orienta cap a l’exportació( vi, fruits secs), la industria en general, i la tèxtil en particular, viu un moviment expansionista, també elcomerç i les finances en general gaudeixen d’excel·lent salut a les grans ciutats del país, en especial Barcelona, on se’ls hi ha quedat petita la ciutat medieval decideixen tirar avall les murallesper poder ampliar a ciutat i fer que Barcelona pugui créixer molt més econòmicament.Les zones que s’amplien s’anomenen l’Eixample deBarcelona.
A Espanya, la pèrdua de les darreres colònies americanesposa en crisi el concepte de l’Estat.
L’arquitectura modernista a Catalunya significa nova modernització de les tècniques de construcción, es a dir l’ús del ferro en les estructures, d’utilitzaciódels elements prefabricats i, al mateix temps, conserva elements tradicionals, com construccions amb totxo vist. També enllaça amb l’estil gòtic amb el que guarda un cert paral·lelisme.Característiques generals
Com a trets generals del Modernisme podríem dir que els més importants que el caracteritzen són:
· Predominen les corbes sobre les rectes d’una manera molt abundant.
· L’asimetria i eldinamisme de les formes.
· Detalla molt alhora de decorar i apareix l’ús freqüent dels elements vegetals i naturals i sobretot apareix la figura de la dona.
· Afany per la musicalitat
· Presència...
tracking img