Modernisme

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1548 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 14 de septiembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Modernisme:característiques:els modernistes es rebelen contra la seva propia classe social. Tenen una filosofia del consum i de gaudir de la riquesa acumulada(els pares tenen una filosofia basada en l’estalvi.A causa d’aquestes mentalitats oposades es produeixen conflictes intergeracionals.Hi ha una divinització de l’art, la recerca de l’art total o l’art per l’art.Apareix la bohemia com a formade vida.Etapes:-1881-1884:etapa centrada en la revista l’avenç, aquesta revista es catalanista i progressista,destaca el paper de Pompeu Fabra.Característiques:es critica en la cultura catalana, sinteressa sobre allo modern(que esta de moda)i pels poetes simbolistes francesos.A les festes modernistes de sitges hi trobam dues tendencies:vitalistes-individualistes(interesats per la filosofia denietszche i pel teatre de Ibsen)esteceitistes-decadentistes:interessada pel simbolisme i poetes francesos.-1894-1898:es produeix la divasio entre les dues tendencies del modernisme.El vitalisme es radicalitza,pretenen la radicalitzacio dels obrers,alguns s’autoproclamen messies de la classe obrera.Conceben l’art com a evasio(refugi)-1898-1900:es perden les colonies d’america,es produeix un acostamententre ambdues tendencies a causa de la guerra de cuba i apareix el regeneracionisme.La literatura modernista formula els seus principis teorics.Es funda la revista Catalonia inclinada cap a l’esteticisme, mentre que el vitalisme s’acosta al catalonisme.-1900-1906/1911:punt mes algit del modernisme com a consequencia comença la seva disgregació.Apareix el setmanari El poble catala que intentareviscolar el modernisme(pero no pot).A partir de la publicacio del Diari La veu de Catalunya(Eugeni d’ors)es difon la ideologia noucentista:ambient urba,a Barcelona,Victor Catala destaca per la narrativa rural.A mallorca el modernisme coincideix amb l’escola mallorquina.

Narrativa modernista:podem diferenciar dues etapes:-1890-1900:quasi no predomina la novela modernista,el que es fa es mes aviatnarrativa naturalista o simbolista-1900-1912:ja hi trobam la narrativa modernista,comença al 1901 ab els socs ferestecs i acaba en 1912 amb Vida i mort de Jordi Fraginals.Característiques:es fragmenta l’estructura narrativa,temes i personatges anormals,la narracio preten fer una metafora.Els personatges volen transformar la societat amb influencies de nietszche.Hi trobam la recerca d’experienciessensorials i físiques,apareix la religió en un triple sentit(art-religió,com a tabú i el tema del sacrilegi)pretenen descriure individualitats,les implicacions d’uns fets amb els personatges.Conclusió:la novela modernista es aquella que descriu el proces vivencial que es desenvolupa dins l’interioritat d’uns personatges mitjançant tecniques i estructures vuitcentistes.Corrents:-novelarural:narracions que centren l’accio al marc rural,relitat no idealitzada,punt de vista negatiu,personatges primaris que es mouen per instint,paper important de la naturalesa,segueixen la idea de les esencies de les nacions catalanes,no predomina la descripció,us de la simbologia.-novela decadentista:es a causa de la tradicio romantica en la literatura catalana amb un desenvolupament parcial i limitat,elromanticisme es troba en la fase final del decadentisme.Mostren sentiments individuals,rebelia moral,les obres es converteixen en una especie de conversió íntima,aspectes desagradables de la realitat,masoquisme(aspectes erotics)sexualitat negativa,personatges patologicsPoesia modernista:etapes:1892-1898:destaca el simbolisme,poesia mes autentica,mes realista i menys retorica.-1818-1905:es produeix unadiversitat de corrents,plantetjaments sociopolitics,nacionalistes i dona com a resultat el regeneracionisme.El poeta es vist com aquell que recull la sensibilitat del poble(segons Maragall).-1905-1910:es produeix un retorn del classicisme,s’indueix el noucentisme.

Poesia de Maragall:la característica principal es el vitalisme,dona un sentit místic pero tambe destaca el regeneracionisme i...
tracking img