Modes de la ment - margaret donaldson

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (621 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 29 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Margaret Donaldson
Tres modes comuns a totes les cultures:
1. Mode puntual. Segons els components de la ment, hi participen la percepció i l’acció. Centre d’interès: aquí i ara. Comença aaparèixer als dos mesos per satisfer les necessitats bàsiques (autocentrat), i el nen té una memòria només immediata La mare ha d’estar atenta a aquest mode cultural. Un cop s’estableix aquest mode ja nodeixa de funcionar.
2. Mode lineal. Apareix als vuit mesos. Components de la ment que hi participen: pensament i emoció. Centre d’interès: pot anar endavant i endarrere, però no gaire. Relaciona fetspassats amb fets futurs (exemple: soroll de plats a la cuina vol dir que el menjar vindrà). Aquest mode continua tota la vida i permet anar d’un mateix als altres, anar més enllà de l’ara i aquí.3. Mode constructiu i nuclear. Intervenen emoció i pensament en condicions d’igualtat. El centre d’atenció és la cultura: família i context. Es desenvolupa de 1 a 2 anys aproximadament. Quan esdesenvolupa el llenguatge, en aquesta etapa, es comença a manipular la realitat: es pot mentir i negar. El nen s’identifica amb el que viu a casa. Necessita figures parentals que li donin suport, i si esprodueix un trauma hi ha una contradicció: es nega el fet traumàtic, es reprimeix. Això pot portar a malalties i desajustos mentals.
4. Mode constructiu intel·lectual. Si i només si la cultura hoafavoreix, hi ha una preponderància de la raó sobre les emocions. Als 9 anys aproximadament. Mode d’interès: qualsevol cosa en qualsevol lloc. Es pot arribar al mode transcendent intel·lectual. Elpensament està per sobre de l’emoció. Centre d’interès: les relacions mateixes metacomunicació. Interès per les relacions simètriques.
5. Mode constructiu sensible a valors. Predomina l’emociósobre el pensament. Amb aquest mode podem reconèixer les nostres emocions i controlar-les. Se sent més importància cap a l’avaluació d’un mateix i el bé de la societat que transcendeix el propi espai....
tracking img