Monnari

Páginas: 40 (9880 palabras) Publicado: 10 de febrero de 2011
Analiza
ekonomiczno-finansowa MONNARITRADE S.A w latach 2007-2009

Agnieszka Jaworska – 45936 gr. 1

1. Informacje o firmie

Historia

Rok 1988 - utworzenie spółki cywilnej pod nazwą „MONNARI”.
„MONNARI TRADE” S.A. od 2000 roku stała się kontynuatorką działań „MONNARI” s.c.
Styczeń 2001- przejęcie działalność założonej w 1988 spółki cywilnejMonnari.
Rok 2006- rozpoczęcie budowy grupy kapitałowej.
Lipiec 2006- nabycie znaku towarowego "Pabia" .
W grudniu 2007 roku spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.

Styczeń 2007- nabycie większościowego pakietu akcji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Molton oraz nawiązanie współpracy z grupą Wortmann KG, w wyniku czego otworzyła 3 salony z obuwiem marki "Tamaris".
Sierpień2007- utworzenie spółek poza krajem - na terenie Federacji
Rosyjskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „MOD” oraz - spółki akcyjnej
pod nazwą „MONNINI” w Niemczech.
13 luty 2007-po raz pierwszy akcje spółki były notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
8  maja 2009 r. – złożenie do sądu wniosku o upadłości układowej.
10.08.09 r.- Sąd wydaje postanowienie oogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku Spółki.
22.01.2010 r. -Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy d/s Upadłościowych i Naprawczych wydaje postanowienie o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku upadłego na postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu. Ponadto Sąd ustanawia zarząd własny upadłego, codo całości jego majątku.

Stan prawny oraz właściciele
Zarząd
Skład zarządu tworzą dwie osoby z czego jedna z nich, jest jednym z założycieli spółki.
Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza składa się z 6 osób.
Stan prawny
Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa rejestrowa: "MONNARI TRADE" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
W dniu rejestracji firma posiadała nazwę: MONNARI TRADE SPÓŁKA AKCYJNA
Wdniu 01.09.2009 firma zmieniała nazwę na: MONNARI TRADE SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
W dniu 12.02.2010 firma zmieniała nazwę na: MONNARI TRADE SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ

Kapitał: 2007 2008 2009
I. Kapitał własny | 93511 | 63252 | -51323 |
1.Kapitał podstawowy | 1335 | 1338 | 1338 |
2. Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej | 51977 | 51977 | 51977 |
3. Pozostałe kapitały rezerwowe i zapasowe | 22110 | 39666 | 9796 |
4. Akcje własne |   |   |   |
5. Kapitał z aktualizacji wyceny |   |   |   |
7. Niepodzielony wynik z lat ubiegłych | 763 | 137 | 138 |
8. Zysk (strata) netto | 17326 | -29866 |-114572 |

Kapitał zakładowy
|
W dniu rejestracji firma posiadała następujący kapitał |
Rodzaj zdarzenia | Wysokość kapitału zakładowego |
Określono | 500 000,00 |
  |
W dniu 15.11.2004 firma posiadała następujący kapitał |
Rodzaj zdarzenia | Wysokość kapitału zakładowego |
Podniesiono kapitał | 1 000 000,00 |
  |
W dniu 14.09.2005 firma posiadała następujący kapitał |
Rodzajzdarzenia | Wysokość kapitału zakładowego |
Podniesiono kapitał | 1 072 727,30 |
  |
W dniu 07.11.2006 firma posiadała następujący kapitał |
Rodzaj zdarzenia | Wysokość kapitału zakładowego |
Podniesiono kapitał | 1 084 727,30 |
  |
W dniu 02.02.2007 firma posiadała następujący kapitał |
Rodzaj zdarzenia | Wysokość kapitału zakładowego |
Podniesiono kapitał | 1 334 727,30 |  |
W dniu 17.02.2009 firma posiadała następujący kapitał |
Rodzaj zdarzenia | Wysokość kapitału zakładowego |
Podniesiono kapitał | 1 338 127,30 |

Giełda/akcje
Spółka przeprowadziła dotychczas jedną ofertę publiczna na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 listopada 2006 r. Przedmiotem publicznej oferty było 2 500 000 akcji serii...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS