Monoparentalitat

Páginas: 3 (725 palabras) Publicado: 13 de junio de 2011
La monoparentalitat es una forma familiar cada dia més comuna en la nostre societat, en els últims anys ha augmentat a gran escala, y els seus aspectes, problemàtiques i implicacions son molt nous.Hi ha hagut un gran canvi morfològic familiar registrat durant els últims anys, això es conseqüència de les noves formes de llar que s’han adoptat, i que a través de la reforma social s’ha de donarresposta. Dos son els factors que han determinat l’evolució de les estructures familiars, el primer d’ell, es la disminució de la fecunditat, fet que ha contribuir a reduir la dimensió de la llar. Elsegon factor es el descens de la seva complexitat, entesa com en la mesura què conviuen en una llar membres de diverses generacions o persones alienes al nucli familiar. Per tant, la forma demonoparentalitat es aquella que està formada per un pare o una mare, i on el qual viu amb un o més fills. El que comporta aquest tipus de estructura familiar, es la absència de dobles ingressos, factor moltrellevant que pot ocasionar problemes greus. Per això, es molt rellevant la posició laboral que ocupen, ja que això es un dels factors determinants del benestar dels sues fills. Per aquest fet, s’had’utilitzar un mètode directe que permeti com les situacions dels fills dels diferents tipus de famílies, per tal d’examinar les condicions en que es torben i el període en què es produeix aquestprocés. A més a més , es summament important la inserció de la dona en el marcat laboral (Esping-Andersen,2002) . A més a més, es necessària l’existència de determinats serveis i suport articulats perles xarxes informals d’ajuda, per poder donar suport a aquestes famílies, considerades vulnerables, encara que aquestes ajuden son encara molt limitades. Al nostre país, les mares solteres tenen unaactivitat laboral molt intensa i forçosa. D’una banda, la aparició de les famílies monoparentals està desenvolupant l’activitat laboral de les dones que han tingut una ruptura conjugal, tot i així,...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Monoparentalitat. Anàlisis dels discursos

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS