Motors alternatius

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1687 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 4 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Tecnologies
Alternatives a les màquines tèrmiques

INDEX

ALTERNATIVES A LES MÀQUINES TÈRMIQUES
1- Motor híbrid_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1
2- Classificació del motor híbrid_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3
3- Avantatges i inconvenients del motor híbrid_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3
4- Elements del motor híbrid _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ 5
5- El motor elèctric _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5
5.1- Història_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7
5.2- El primer cotxe elèctric_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7

6- Funcionament del motor elèctric_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9
7- Avantatges i inconvenients del motor elèctric_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11
8-Classificació del motor elèctric_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13
9- Motor d’hidrogen_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _15
10- Motor hidràulic_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15
10.1- Tipus de motors hidràulics _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15

ALTERNATIVES A LES MÀQUINES TÈRMIQUES

1- MOTOR HÍBRID

Un vehicle híbrid és un vehicle que pot funcionaramb més d'una font d'energia. Poden funcionar amb motors  elèctrics i de combustió.

L'energia elèctrica que l'impulsa prové d e bateries i, alternativament, d'un motor de combustió interna que mou un generador.

El motor també pot impulsar les rodes de forma directa.

El motor tèrmic és la font d'energia que s'utilitza com última opció, i es disposa d'un sistema elèctric per determinarquin motor utilitzar, i quan fer-ho.

Quan el motor de combustió interna funciona, ho fa amb la seva màxima eficiència. Si es genera més energia de la necessària, el motor elèctric s'utilitza com a generador i carrega la bateria del sistema, això fa que aquests vehicles tinguin millors rendiments que els vehicles convencionals.

Comparant amb el motor elèctric, on la bateria ha de ser carregadaamb una font externa, els cotxes híbrids és el motor tèrmic el que carrega les bateries mitjançant un generador.

2- CLASSIFICACIÓ DEL MOTOR HÍBRID

Els vehicles híbrids es classifiquen en dos tipus:
* Paral·lel: tant el motor tèrmic com l'elèctric poden fer girar les rodes.
* Sèrie: el motor tèrmic genera electricitat i la tracció només la proporciona el motor elèctric.

També espoden classificar en:
* Regulars: utilitzen el motor elèctric com a suport.
* Endollables: utilitzen principalment el motor elèctric i es poden recarregar endollant-los a la xarxa elèctrica.

3- AVANTATGES I INCONVENIENTS DEL MOTOR HÍBRID

Avantatges
* Menys soroll que un motor tèrmic.
* Resposta més ràpida.
* Recuperació d'energia en desacceleracions
* Més autonomia queun elèctric simple.
* Més suavitat i facilitat d'ús.
* Recàrrega més ràpida que un elèctric.
* Millor funcionament en recorreguts curts.
* Consum molt inferior.

Inconvenients
* Més pes que un cotxe normal.
* Més possibilitat d'espatllar-se.
* Molt car.

4- ELEMENTS DEL MOTOR HÍBRIC

Aquets són els elements utilitzats en la configuració de la seva cadenaenergètica:
* Bateries: de molta capacitat per emmagatzemar l’energia elèctrica.

* Pila de combustible: per emmagatzemar energia elèctrica en forma de combustible i transformar-la.

* Plaques fotovoltaiques: per recarregar les bateries.

* Bateria inercial: permet recuperar d’energia que es desprèn en la frenada.

* Supercondesadors.

* Grups electrògens: en cas de nivellsbaixos de bateria, per consumir combustible fòssil per generar electricitat.

5- EL MOTOR ELÈCTRIC
El motor elèctric, com tots el motors, és una màquina que converteix energies. La principal diferència amb el motor convencional (motor de combustió interna) és que enlloc de transformar l’energia tèrmica en mecànica, utilitza l’energia elèctrica per arribar a produir moviment.

5.1 Història...
tracking img