Moviment de renovació pedagògica

Páginas: 47 (11706 palabras) Publicado: 25 de mayo de 2011
PILAR VENDRELL SOLANS

RECUPERANT LA MEMÒRIA HISTÒRICA

HISTÒRIA DE LA PEDAGOGÍA CATALANA
3º PEDAGOGÍA 2009/2010

0

PILAR VENDRELL SOLANS ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ.............................................................................................2 2. L’ENSENYAMENT ABANS DE LA REPÚBLICA...................................4 2.1 CONTEXTUALITZACIÓ 3. TEMPS DEREPÚBLICA..............................................................................5 3.1 TEMPS D’ESPERANÇA 3.2 ETAPES DE LA SEGONA REPÚBLICA ESPANYOLA (1931-1939) 3.2 TRETS GENERALS DE L’EDUCACIÓ A LA II REPÚBLICA 3.3 ELS MESTRES DE LA REPÚBLICA 3.4 LES COLÒNIES ESCOLARS A REUS DURANT LA II REPÚBLICA 4. GUERRA CIVIL..............................................................................................16 4.1INTRODUCCIÓ 4.2 SOTMETRE L'ESCOLA. L'EDUCACIÓ DURANT LA GUERRA CIVIL 4.3 CONTRA LA PEDAGOGIA DE LA REPÚBLICA 4.4 LA DEPURACIÓ DEL MAGISTERI 4.5 L’EXILI: MESTRES DESTERRATS 4.6 L’ENSENYAMENT A REUS 5. MOVIMENT DE RENOVACIÓ PEDAGÒGICA.........................................25 5.1 CONTEXT SOCIAL/HISTÒRIC 5.2 LA NOSTRA RENOVACIÓ PEDAGÒGICA TÉ UN ORIGEN 5.3 ROSA SENSAT
5.4 UN DESIG DE RENOVACIÓ

6.CONCLUSIONS..................................................................................................40 7. BIBLIOGRAFIA..................................................................................................42 8. ANNEX..................................................................................................................43

HISTÒRIA DE LA PEDAGOGÍA CATALANA
3ºPEDAGOGÍA 2009/2010

1

PILAR VENDRELL SOLANS 1. INTRODUCCIÓ

Són temps de recuperació de la memòria històrica. Una recuperació que es fa amb tensions i amb dificultats. Molts anys de franquisme i alguns de democràcia amb una transició pactada han deixat un pòsit de por, de silenci entre la gent gran i de desconeixement entre els joves que no són fàcils de superar. Afortunadament s’està recuperantla memòria des de diversos àmbits.

Lentament, massa lentament, es rescaten noms propis de persones i d’institucions silenciats fins ara, especialment a escala local i comarcal; també es recobren llocs de memòria, documents (dietaris, memòries…), etc. Penso que estem en el bon camí per anar recuperant la història d’aquells que no tenen història.

La història de la primera meitat del segle XXva ser intensa i canviant: la monarquia, la dictadura de Primo de Rivera, la Segona República, el alzamiento, la guerra i la dictadura franquista. Aquestes convulsions històriques o socials es van reflectir clarament en el món educatiu, com no podria ser d’altra manera, ja que l’educació i el sistema que la vertebra són un reflex evident del tarannà polític i social de cada etapa.

Enl’actualitat, han canviat molt els conceptes de l’educació, el sistema educatiu, els centres escolars, les necessitats de tota la comunitat educativa. Fer mirades retrospectives, però, sempre contribueix a conèixer el punt de partida i a prendre consciència dels aspectes positius que, amb el temps, s’han aconseguit i s’aconseguiran. No hi ha dubte que hem de tendir cap al futur, cap a la il·lusió d’unasocietat cada vegada millor, però sempre ben empeltats de passat, de memòria i de record.

Tanmateix, cal insistir en la rellevància de la història de l’educació tal com la remarcava Durkheim quan s’adreçava, en la seva lliçó inaugural d’un curs per a opositor càtedres de l’ensenyament secundari: HISTÒRIA DE LA PEDAGOGÍA CATALANA
3º PEDAGOGÍA 2009/2010

2

PILAR VENDRELL SOLANS “Només la històriapot penetrar més enllà del revestiment superficial que recobreix el sistema educatiu en el present; només la història en pot fer-se l’anàlisi; només ella pot mostrar amb quins elements està format, de quines condicions depèn cadascun d’ells, de quina manera s’han estructurat els uns amb els altres; només la història, en suma, ens pot presentar el llarg encadenament de causes i efectes del...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Renovacio Pedagogica A Catalunya
  • Goday i la renovació pedagògica a catalunya
  • Movimentos
  • renovació teatral
  • movimentos literarios
  • moviment rectilini
  • Movimento lineal
  • Moviment Obrer

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS