Musica renacimiento

Páginas: 10 (2439 palabras) Publicado: 1 de septiembre de 2012
La música en el Renaixement
Anomenem Renaixement al període de la història d’Occident que comença a finals del segle XIV i acaba a finals del segle XVI. Les estructures socials i polítiques varien i el sistema feudal es dilueix. El comerç aporta riquesa a l’economia i les ciutats o burgs experimenten un fort creixement. Un nou grup social, els burgesos, que substituiran a la noblesa medieval,aportaran un fort dinamisme econòmic i cultural. Durant aquests període també hi haurà guerres i enfrontaments entre territoris i es consolidaran algunes restes de les estructures jeràrquiques medievals com son el Papa i els Reis.
Durant aquesta època, es van produir descobriments importants, noves rutes comercials, nous invents i significatius avenços en el camp de la ciència.
El Renaixementartístic va néixer a la Península Itàlica que aleshores estava formada per un conjunt de petits estats independents. L’estat de Florència, amb una burgesia adinerada encapçalada per la rica dinastia dels Medici, va ser el punt de partida d’un nou concepte de l’art i del pensament : L’Humanisme.
L’Humanisme
El mot “ Renaixement “ significa “ tornar a néixer “ però no d’una manera literal sinó en unsentit figuratiu: tornar a les arrels de les antigues cultures Grega i Romana. Si bé durant l’Edat Mitjana el centre de l’univers era Déu i l’home girava entorn de les lleis divines i de l’església, durant el Renaixement l’home torna a dirigir el seu propi rumb. Anomenem “ Humanisme “ a tot el pensament, filosofia i literatura que es produeix sota aquesta nova actitud.
Amb aquesta nova posicióde l’home envers l’univers, comença el descobriment modern del món. Acaba l’Edat Mitjana i comença la Era Moderna.
Característiques del Pensament Humanista del Renaixement
• Estudi del mon clàssic Grec i Romà i dels seus autors i les seves obres.
• La naturalitat, l’equilibri i l’harmonia seran la base del pensament humanista.

• Estudi i coneixement de la natura a partir de la ciència,l’observació i la investigació. La matemàtica torna a vertebrar el mon científic i artístic.
• La literatura i la poesia esdevindran, de la mateixa manera que succeí a l’Antiga Grècia, formes d’art predilectes pel pensament Humanista.
• L’ individualisme agafa forma davant les antigues formes socials de l’Edat Mitjana.
• El pensament Humanista treballa per demostrar que l’Home pot comprendre,investigar i saber tot allò que l’Univers li ofereix.

La música renaixentista
• Si bé la resta de les arts van experimentar durant el Renaixement una ruptura amb la manera de fer de l’Edat Mitjana, amb la música no es va produir aquest fenomen. La música Renaixentista va esdevenir una evolució de la polifonia de l’Ars Nova adaptada al nou pensament Humanista.
• Com en les altres arts, la músicarenaixentista buscava la naturalitat, la proporció i l’equilibri.
• Si la literatura i la poesia van ser les arts predilectes del Renaixement, la música vocal, tant profana com religiosa, seria la més apreciada i treballada durant aquest període doncs acompanyaria i realçaria el significat del text.
• Els instruments també experimentaren avenços importants, però encara no es composava música per ainstruments en concret, i generalment es feien servir per acompanyar la veu. El seu perfeccionament també va donar lloc a la instrumentalització d’un bon nombre de danses
• S’evoluciona amb les tècniques de composició: els intervals de 3a i 6a de consonàncies i sonoritats càlides aniran substituint els intervals de 4a i 5a, de sonoritat més aspres utilitzades durant l’Ars Antiqua i Nova.
•S’incorporen més veus a les composicions i s’utilitzen amb gran mestratge tècniques de composició com la imitació, el cànon i les cadències.
• Avenços importants en la notació musical. S’indica el compàs i es defineixen les durades de les figures. Notació mensural blanca. L’aparició de la impremta musical l’any 1476 ( per Hahn a Roma )
• La música renaixentista, en general, servirà de suport...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Renacimiento En La Música
  • Musica En El Renacimiento
  • la musica en el renacimiento
  • Musica En El Renacimiento
  • Música en el renacimiento
  • Música del Renacimiento
  • musica en el renacimiento
  • La musica en el renacimiento

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS