Musica

Páginas: 3 (750 palabras) Publicado: 6 de septiembre de 2010
COREANO

You can't say, gun cha lamu,
gun chamu, icho--bo loyo
kuta e, suku mitra china toro
nasa lamu,
Òchin on- chon kuga yo

You can't dream, ache ga-a chi na,
kite lo, hayo gi-i so yohamu ni, nune so mono chi de to
dama gunmu o lo chichi o na yo

go choa lo ho ge lo ma
suÍÛ soga so kule lu dachi ke yo,
shi du chi la mu--
sala ni de yo--
chin ge cha kama nega suso ke namachao- yo,
gun cha la mu, icha mu ni chobo loyo
ku tao suku mitra chi na to-yo
nasa lamu cha chin mon chon toge yo

You can't dream,ta shi na yo
negobe- mamu mocho yo
dasuhe kutao  kiyoso gesokuga cholo u so chin su-n hi-toyo

INGLES                                                                        
You can say all things must end                                  
You can smile andeven pretend                                  
And you can turn and walk away so easily                    
But you can't say you don't love me any more          
 
You can dream of what might havebeen                      
You can cry for what won't pass again                        
And you can say is every reason you should leave          
But you can't say you don't love me anymore               .

You can say I'm right you are wrong                          
You can make your plans to find somebody else            
But I can't believe you can carry on                           
We know what should be said                                    
But you can't find the words instead you say              
All things must end                                                    You can smile and even pretend                                  
And you can turn and say you are leaving me for good  
But you can't say you don't love me anymore                
You can dream ofwhat might have been                        
You can smile and even pretend                                    
And you can turn and say you are leaving me for good    
but you can't say you...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Musica musica
  • Musica
  • Musica
  • La musica
  • Musica
  • Musica
  • Musica
  • Musica

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS