Nanotecnologia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (592 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 30 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Comentari de text

Nanotecnologia

Darrerament s’han fet grans avenços en el camp de la nanotecnología, molts d’ells beneficiosos per a la comoditat, salut y vida diaria de moltes persones.Podría ser que aquesta nova tecnologia fos toxica?

El registre europeu de productes quimics (REACH) no ha pogut confirmar encara cap indici de una posible toxicitat en les partícul.les alterades. Podenaquets petits atravesar la sang, els organs, afectar negativament al nostre cos? Modificar el nostre cos? Totes aquestes questions son plantejades per esceptics d’aquesta tecnologia. En las que algunsestudis han relacionat l’inhalació de gasos que contenen nanoparticules que arriben a la sang, e inclús podrien afectar al Cervell. El mateix podría pasar amb l’ADN, modificant la información primariadel nostre cos.

Ja s’han fet proves de l’afectació d’aquestes nanoparticules en certs materials usats en cremes protectores solars, com el zinc. Podria aquest material atravesar la pell humana imodificar l’interior tal com ha estat programada la nanoparticula?

Personalment trobo molt positius els avenços cientifics en tots els camps posibles, ja que ajuden a millorar la vida humana entotes les seves formes. Potser demà troben una manera d’ajudar als malalts d’algun tipus de malaltia poc coneguda, donant-los mes anys de vida, una esperança, un motiu per viure. D’altre banda crec ques’haurien de prendre tot tipus de precaucions abans de que pugui afectar negativament a cualsevol ésser viu.
Personalment trobo molt positius els avenços cientifics en tots els camps posibles, ja queajuden a millorar la vida humana en totes les seves formes. Potser demà troben una manera d’ajudar als malalts d’algun tipus de malaltia poc coneguda, donant-los mes anys de vida, una esperança, un motiuper viure. D’altre banda crec que s’haurien de prendre tot tipus de precaucions abans de que pugui afectar negativament a cualsevol ésser viu.
Personalment trobo molt positius els avenços...