Narrativa del xix i narcis oller

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (593 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 5 de junio de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Narrativa del XIX:
retard en la recuperació per:
1. Manca de tradició narrativa.
2. Manca de llengua unificada.
3. Manca de professionals.
4. Manca de públic i editorials.
2. SUBGÈNERESNARRATIUS:
Romanticisme:
Novel•la històrica
Narrativa costumista
Realisme i Naturalisme
Novel•la costumista
Novel•la realista
Novel•la realista-naturalista
(Narcís Oller)2.Novel•la histórica:
Visió idealista de la societat.
Arriba a Catalunya a traves de les traduccions castellanes de grans novel•les estrangeres( Ivanhoe, Els Miserables, El comte de Montecristo )1862: L’orfeneta de Menargues, primera novel•la en català!!
CARACTERÍSTIQUES:
Marc històric real( èpoques històriques importants )
Descripció de costums rurals, tradicions.
Temes: infortunisamorosos, orfeneses.
Personatges bons o dolents ⇒ premi o càstig.
Exaltació de moments significatius de la història catalana
3.Novel•la costumista:
Anàlisi dels trets característics de cadanació.
Peces breus (quadres de costums).
Predomini de la descripció sobre la narració. Argument molt breu.
Escenes contemporànies de la menestralia urbana i la pagesia.
Registre col•loquial.Finalitat moralitzadora, amb humor i ironia.
Autors:
Robert Robert
Emili Vilanova
4.Novel•la de costums:
Tema: la realitat social contemporània.
Descripció típica de la realitat.Estructura de la novel•la: suma d’escenes.
Personatges prototípics sense profunditat psicològica.
Visió idealitzada d’un món en desaparició.
Subjectivisme de l’autor.
Didactisme moral.5.Novel•la Realista:
Descripció més profunda que la novel•la de costums.
Visió romàntica de la realitat.
Temes: conflictes passionals, malentesos, …
Personatges pobres psicològicament.Subjectivisme de l’autor.
Finalitat moralitzant.
Narcís Oller:
1.Vida:
1846, neix a Valls.
1863, es trasllada a Barcelona per acabar el batxillerat i estudiar dret.
1877, primer...
tracking img