Naturalesa de la direcció estratègica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 48 (11779 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 2 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
La naturalesa de la direcció estratègica
Luis Ángel Guerras Martín José Emilio Navas López
Amb la col·laboració de

Pedro López Sáez Gregorio Martín de Castro Antonio Montero Navarro María Sacristán Navarro
P09/01513/00325

© FUOC • P09/01513/00325

La naturalesa de la direcció estratègica

ÍndexIntroducció.................................................................................................. Objectius....................................................................................................... 1. Les decisions estratègiques.............................................................. 1.1. 1.2. 2. 3. El concepte d'estratègia ............................................................... Nivells de l'estratègia..................................................................

5 6 7 7 11 15 19 19 21 24 27 27 30 33 35 35 36 37 38

El procés de la direcció estratègica............................................... La missió i la visió de l'empresa.................................................... 3.1. 3.2. La missió de l'empresa ................................................................ La visió i el propòsit estratègic...................................................

4. 5.

Els objectius estratègics.................................................................... Els valors de l'empresa..................................................................... 5.1. 5.2. La responsabilitat social .............................................................. L'ètica empresarial.......................................................................

Resum............................................................................................................ Activitats...................................................................................................... Exercicis d'autoavaluació........................................................................Solucionari.................................................................................................. Glossari......................................................................................................... Bibliografia.................................................................................................

© FUOC • P09/01513/00325

5

La naturalesa de la direcció estratègica

Introducció

Estoy deacuerdo con los Términos y Condiciones de BuenasTareas.com. Suscríbase RSS ©2011 BuenasTareas.comTérminos de Servicio Política de Privacidad Aquest mòdul presenta els fonaments bàsics de la direcció estratègica de l'empresa. Per a això, en primer lloc es defineix el concepte d'estratègia, s'identifiquen els principals nivells en què es pot parlar de decisió estratègica i es planteja unprocés?lògic?i?racional per a adoptar decisions estratègiques, que n'identifiquin les principals etapes. Seguidament, s'analitzen els objectius i els valors de l'empresa com a expressió general dels principis fonamentals en què aquesta basa la seva actuació. Mitjançant la missió i la visió, l'empresa tracta d'establir l'essència del seu negoci i les metes més ambicioses possibles. A través dels objectiusestratègics, l'empresa intenta orientar la seva actuació estratègica per a aconseguir la seva missió i visió. Per a dur a terme una gestió que permeti assolir la visió i els objectius de l'empresa és necessari que aquesta creï reputació i legitimitat, i també un clima de confiança i col·laboració. És per això que l'últim apartat es dedica a la responsabilitat?social de l'empresa il'ètica?dels?negocis, eines fonamentals per a l'èxit empresarial a llarg termini.

© FUOC • P09/01513/00325

6

La naturalesa de la direcció estratègica

Objectius

L'estudi d'aquest mòdul permet assolir els objectius següents:

1. Definir els elements que componen el concepte d'estratègia empresarial i els nivells en què aquesta es desenvolupa. 2. Delimitar les diferents etapes que constitueixen el...
tracking img