Nens immigrants com a eina de cohesió

Páginas: 10 (2257 palabras) Publicado: 9 de junio de 2011
Índex
1. Introducció
1.1. Justificació del tema seleccionat
El tema seleccionat ha estat la cohesió social entre els nouvinguts a través de l’esport. Creiem que l’esport, sobretot en les primeres etapes, és molt important per desenvolupar la comunicació i la integració entre el grup classe afavorint a les relacions personals fora de l’entorn escolar.
L’esport és considerant una activitat degrup en la qual tothom hauria de participar però no sempre es dona aquesta situació. Per això, veiem important treballar en la integració de tots els individus en l’esport en l’àmbit escolar.

1.2. Formulació del problema d’investigació
L’esport és considerat com un instrument de cohesió social entre diferents cultures, ja que esdevé una eina de comunicació universal. A partir de TeresaLleixà i Susanna Soler podem establir tres tesis mitjançant les quals es pot analitzar la capacitat d’integració a través de l’esport. Per una banda l’esport té la capacitat d’aglutinar la imatge i els valors de les societats, transformant l’esport com un element comú per totes les societats.
La segona tesis que es plantegen que l’esport és un mètode a través del qual l’individu desenvolupa unsentiment de pertinença al grup millorant la integració social en aquest grup. J.M. Arráez (2002) sosté que:
“las actividades físico-deportivas pueden servir como elemento integrador porque hacen que los individuos que las practican generen sentimientos comunes, se sientan partícipes por igual, compartan una misma realidad y convivan en situaciones similares”
Finalment, la tercera tesis manifesta quea través de l’esport es crea una identitat personal per pertànyer a un col•lectiu que té en compte i valora tots els individus. Per això cada individu té una identitat personal i alhora social i cultural.
L’esport en les primeres etapes de l’educació és un factor important per la identitat personal, ja que per als infants l’esport suposa un mitjà de construcció personal i social.

1.3.Finalitat i objectius de la recerca
La finalitat primordial és l’estudi de l’esport com una activitat de cohesió social.
Els objectius de la nostra recerca són:
• Conèixer les principals teories de l’esport i la cohesió cultural
• Identificar els avantatges i inconvenients de l’esport com a instrument integrador.
• Distingir les causes i conseqüències de l’aplicació i la no aplicació de l’esporta les escoles.
• Causes que empenyen a l’individu a participar o no participar en les activitats esportives.

1.4. Justificació de l’opció metodològica i l’epistemologia de referència.

Part qualitativa que ens aporta que no ens aporta la quantitativa

(tendriamos k preguntar pk nse k poner :s)

2. Marc teòric
Per a molts l’esport no és res més que una activitat que fa millorar lescondicions físiques, però nombrosos estudis han determinat que no només l’esport serveix per això, sinó que es considera mitjà d’enriquiment personal. Hem de considerar tots els beneficis físics que ens aporta la practica de l’esport: desenvolupament genètic, muscular, cardiovascular, psicomotor i cognitiu.
Aquesta dinàmica, a més, propicia la comunicació, el contacte físic i el contacte personalentre els individus cosa que fa que hi hagi complicitat, coordinació, solidaritat i confiança entre ells. Podem afegir el fet de perseguir uns objectius comuns de tal manera que neix el companyerisme i compromís per arribar a aconseguir l’objectiu.
D’altra banda, el llibre “Psicología del deporte” defineix que l’esport té com a objectius principals la millora de l’autocontrol i confiançapersonal. D’aquesta manera, s’elaboren unes condicions personals que afavoreixen en la cohesió d’un grup de persones. Contràriament, l’esport pot crear un sentiment o necessitat de competitivitat de manera que perjudica la relació entre els membres del grup.
En aquets punt també podríem definir que l’esport és un
L’esport col•lectiu és aquell en que la unió de diferents persones per practicar sobre...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • L ENTREVISTA COM EINA D INTERVENCI
  • Les immigrants
  • eines
  • Einer
  • EINES
  • Pelicula de nens
  • Illegal immigrants
  • Com parlen els nens que encara no parlen

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS