Neo- pi-r

Páginas: 2 (330 palabras) Publicado: 18 de diciembre de 2011
NEO PI-R

PART TEORICA

Descripcio dels factors i les facetes

Factor neuroticisme (N):
(+) Desajust emocional
(-) Estabilitat emocional
Facetes: Ansietat, hostilitat,depressio, ansieat social, impulsivitat, vulnerabilitat.

Factor extraversió (E):
(+) Sociabilitat, alegria, energia.
(-) Introversió: Prefereixen fer activitats solitaries.
Facetes:Cordialitat, gregarisme, activitat, emocions positives, assertivitat, cerca d'emocions.

Obertura (O):
(+) Integració activa, sensibilitat estética, atenció als sentiments interiors, curiositatintel·lectual.
Si la punuació es baixa no podem establir si la persona es oberta o no.
Facetes: Fantasía, estetica, sentiments, accions, idees, valors.

Amabilitat (A):
(+)Altruisme, colaboració simpatització.
(-) Antipatía, egocentrisme, opocicionisme.
Facetes: confiança, sinceritat, altruisme, modèstia, sensibilitat vers els altres.

Sentit de laresponsabilitat (C)
(+) Experiencia, decisió, autocontrol, addicció al treball, sentit critic excessiu.
(-) Poca implicació, interès pel sexe, hedonisme.
Facetes: Competencia, ordre, sentit deldeure, motivació d'èxit, autodisciplina, deliberació.

Propietas psicomètriques.

Fiabilitat: Valor de consistencia interna de les facetes entre 0'5 i 0'8.
Factors compresos entre 0'85 i 0'95Test-retest de N, E, O entre 0'7 i 0'8
Es fiable a nivel interno i a traves del temps pero algunes de les seves facetes no son tant consistents

Validesa: Bones garantiespsicomètriques. Compleix validesa convergent, de constructe i de consens.
És un test vàlid.

Correcció.

Correcció informàtica de la versió castellana que permet obtenir un perfil.
>65 Molt alt
56-65Alt
46-55 Mig
36-45 Baix

No es puntua si hi ha 41 items en blanc. Als items en blanc sel's hi dona puntuació 2.

Correcció index de validesa.
1)Aquiescencia:Es conten les respostes d'acord o...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Psicología neo pi-r
  • NEO-PI-R. TEST PERSONALIDAD
  • Neo pi-r
  • Neo-Pi-R
  • Neuroticismo en neo pi-r
  • Neo Pi R
  • Neo Pi-R Test Medir Personalidad
  • Ne Pi R

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS