Nerrativa

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (404 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 29 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
LCJ / Llengua Catalana

NARRATIVA
❖ La novel·la realista: Va entrar en crisi quan es va posar en dubte les tesis del positivisme, segons el qual tot es podia explicar mitjançant la tècnica ila ciència.
❖ La novel·la psicològica: Novetat per superar la novel·la realista. Es va fer possible la creació d’uns nous paràmetres culturals que se centraven en l’anàlisi del jo.

EL REGISTREFORMAL
Els parlants d’una llegua fan servir diferents registres en funció de 4 factors:
-El tema de que es parla.
-El nivell de formalitat.
-El canal de comunicació.
-El propòsit de lacomunicació (informar, divertir...)

El registre es classifica en FORMALS (cientificotècnics i literaris) i NO FORMALS (col·loquial i vulgar).

❖ El registre cientificotècnics: es propi de la ciència ide la tècnica i es relaciona normalment amb el canal escrit. Les característiques principals d’aquest registre que es transmet de manera clara, exacte i objectiva són els següents:
-L’ús d’unaterminologia precisa i rigorosa.
-La utilització de forma no personal o de la tercera persona singular. (ells/elles)
-La tendència a l’estil nominal.
-L’absència de matisos de subjectivitat.

Elregistre literari: Es caracteritza per una voluntat estètica i es més formal. Fa servir comparacions, metàfores...

SUBORDINADA SUBSTANTIVA:
Exemple:
-Lamento profundament que us agafeu aquest assumptetan malament.
Lamento profundament el vostre disgust.
Al revés:
-Tots desitjaven el triomf del seu candidat.
Tots desitjaven que triomfes.

TEATRE
El teatre contemporani va néixer després de ferla teoria sobre el naturalisme en el teatre. Ca influir de ,amera decisiva en les obres d’alguns autors.
Al segle XX van sorgir les primeres reaccions contra el teatre naturalisme.
Un alemany vacrear el ‘’teatre polític’’ que anteposava a l’estètica una funció pedagògica per provocar una reacció de critica en l’espectador.
Un altre alemany va crear el ‘’teatre èpic’’ el qual cal renunciar...
tracking img