Neuropsicologia

Páginas: 39 (9558 palabras) Publicado: 17 de enero de 2012
UNITAT 1
ASPECTES HISTÒRICS I CONCEPTUALS

Neuropsicología ( neuro- (neurona, cervell), -psicologia (comportament).
Neurociencia que estudia la relació entre cervell i conducta.

Conducta ( funcions cognitives complexes: llenguatge, memòria, raonament, percepció, funcions executives, etc. + aspectes emocionals i del comportament.

Coneixementes necessatis (anatomia, fisiologia,neuroquímica, etc.
(psicometria, bàsica (atenció, memòria...), psicobiologia,...

Neuropsicologia clínica ( especialitat de la psicologia. Descriu, diagnositcar i tractar les alteracions cognitives i conductals derivades d’uuna lesió o disfunció cerebral.
Implicat en la rehabilitació del pacient.
Disfunció ≠ lesió.

Funcions del neuropsicòleg clínic:
← F. d’avaluació:
Diagnòstic diferencial(test...).
Delimitació de les funcions preservades i alterades.
Establiment de la línia base.
Eficàcia d’una intervenció.
Seqüeles i repercusssions en processos judicials.
← F. de tractament: (millorar la qualitat de vida)
Rehabilitació.
Estimulació.
← F. d’assessorament:
Al pacient i familiars.
A altres col·lectius.
← F. de docència i supervisió.Serveis clínics que reque reix neuropsicòlegs:
← Neurologia
Accidents vasculars cerebrals (AVC, infarts, hemorràgies).
Demències (alzheimer).
Altres malalties degeneratives (esclerosi múltiple, Parkinson).
← Neurocirurgia
Traumatismes craneoencefàlics, hidrocefàlies, tumors, epilèpsies.
← Psiquiatria
Depressió,esquizofrènia, TOC, etc.
← Medicina interna
SIDA, Meningitis, encefalitis, confusionals.
← Cardiologia
Anorèxia cerebral per aturada cardíaca, ACV després d’intervenció a cor obert.
← Urologia
Diàlisi o transplantament renal.
← Pediatria – neonatologia
Malformacions congènites, hidrocefàlies, AVC, tumors, leucèmia, TCE.← Problemes d’aprenentatge

1.3. Aparició i desenvolupament de la Neuropsicologia

El cervell s’estuida com una massa que funcionava com un tot.

Gall
Primera persona que sugereix que el cervell no era una massa uniforme, si no que estava dividit en parts amb diferents funcions.

Frenologia ( teoria de les funcions localitzades.
Si tenies una funció més desenvoluapada, es podien palparpel cap.
Va descriure el desig sexual, impusos, agressivitat, etc., fins a 27 funcions diferents.
Estudi de les circunvolucions i anatomia cerebral.

S. XIX: Inici de la neuropsicologia

Broca
Una lesió en la part posterior de la 3a circunvolució frontal provoca danys en l’expressió del llenguatge.
Hemisferi esquerra ( on es troba el llenguatge; va a portar a parlar de dominànciacerebral de l’hemisferi esquerra.
Àrea de Broca ( àrea 44 de Brodman.
Afàsia de Broca ( comprensió del llenguatge, problemes d’expressió.

Wernicke
Lesió en la part posterior de la 1a circunvolució temporal.
Problemes de comprensió, parlar fluït no problemes en l’expressió.
Afàsia de Wernicke ( àrea 22 de Brodman.

Altres pacients tenen lesions entre l’àrea de Broca i l’àrea de Wernicke.Comprenien i expressaven, el problema està en la repetició.
Afàsia de conducció ( lesió del fascicle que uneix l’àrea de Broca i de Wernicke, fascicle arquejat.

Déjérine
Lesió en l’àrea 3a de Brodman, el girus angularis. Lòbul parietal de l’hemisferi esquerra.
Perd capacitat de llegir i escriure

Harlow (metge)
Goge ( Una bara li va atravesssar el cervell afectant-li el lòbul frontal. Es vaconcertir en molt infantil; no era la mateixa persona.
Primer cas on es relaciona lesions cerebrals i canvis, trastorn conductuals.

S. XX: Avenç de la neuropsicologia.

Neurocirurgia (gràcies a la introducció dels antibiòtics).
Operaven a persones amb epilèpsies per millorar la qualitat de vida. Extirpaven tumors per viure més anys, però no volien deixar-los afàsics ( especialitzacions....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • neuropsicologia
  • la neuropsicologia
  • neuropsicologia
  • Neuropsicologia
  • neuropsicologia
  • Neuropsicologia
  • Neuropsicología
  • neuropsicologia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS