Nicopole

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (489 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Proba scrisă la istorie Proba D/E/F ♦Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. ♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 3 SUBIECTUL I (30 de puncte)

Citiţi cu atenţie textele de mai jos: A. „Ca domn alunei ţări situate în prima linie a confruntărilor dintre creştini şi otomani şi care cunoştea pretenţiile tot mai împovărătoare ale [Imperiului otoman], Mihai Viteazul a înţeles că, faţă deschimbările care se manifestau în viaţa internaţională, nu poate fi indiferent şi nici neutru. Aceste schimbări trebuiau folosite pentru a da un nou curs statutului politic al Ţării Româneşti. Înzestrat cu simţdiplomatic, conturându-şi lucid planurile de acţiune, Mihai Viteazul (…) odată ajuns la cârma Ţării Româneşti, [a stabilit] legături cu voievozii Moldovei, cu principii Transilvaniei, cu conducătoriimişcării de eliberare a popoarelor din Balcani şi cu organizatorii cruciadei antiotomane, pentru a iniţia şi a duce, cu sorţi de izbândă, lupta împotriva turcilor.” (Şt. Ştefănescu, C. Mureşan,Istoria românilor) B. „Planul lui Mihai Viteazul, de strângere la un loc, sub aceeaşi stăpânire, a Ţării Româneşti, a Transilvaniei şi a Moldovei, avea să se înfăptuiască treptat [1599-1600], ca o reacţiela planurile dominatoare străine (…). Puterile din jur, atât Imperiul otoman, cât şi cel romanogerman, ca şi Regatul polon urmăreau nu numai creşterea influenţei lor, ci şi înstăpânirea efectivă înacest spaţiu de mare importanţă economică şi strategică. (…) Acţiunile politico-diplomatice ale lui Mihai Viteazul au stârnit opoziţii multiple şi împotriviri aprige, de la nobilii transilvăneni (...)şi până la cercurile oficiale habsburgice, polone şi otomane, care urmăreau să cuprindă sau să ţină în continuare Ţările Române în sfera lor de influenţă şi de dominaţie.” (Istoria românilor)...
tracking img