Nietzsche

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 62 (15273 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 16 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Aquestos són els criteris d’acord amb els quals vos corregiran els exàmens de història de la filosofia, a l’institut i a les proves d’accés a la universitat. Per tant, des d’ara hem d’anar procurant ajustar les nostres respostes a allò que ens demanen, als criteris de correcció.

CRITERIS DE CORRECCIÓ:

Qúestió 1ª

2 punts
Si mostres amb claredat l’estructura desenvolupada per Platóen el text?
Repartits de la següent manera:
1 punt
si la teua síntesi ha mostrat que has comprés les idees o arguments principals del text.
1 punt
Si la teua síntesi ha mostrat com es relacionen entre elles les idees dins de l’estructura expositiva o argumentativa, per a arribar a la tesi o conclusió general.

Qüestió 2ª

2 punts
Si has definit el o els termes que etdemanen, analitzant-los a partir de l’ús que se’n fa en el text.
Repartits de la següent manera:
0’33 punts
Si has inclòs expressament una definició del o dels dos termes, aclarint la seua relació.
0’33 punts
Si has elaborat la definició a partir de la informació que ofereix el text i fent referències explícites a l’ús que s’hi fa dels termes.
0’33 punts
Si has complementat ladefinició dels termes amb el coneixement general sobre ells derivat de l’estudi de Descartes.

Qüestió 3ª

1punt
Si has aplicat o relacionat el pensament de Plató amb qualsevol dels aspectes suggerits en la pregunta.
Repartit de la següent manera:
0’5 punts
Segons l’interès filosòfic del contingut de la resposta
0’5 punts
Segons l’originalitat de la teua proposta i l’exposicióreflexiva i justificada
I si s’eviten les respostes memorístiques i estereotipades.

Qüestió 4ª

5 punts
Si has desenvolupat el tema de la redacció proposat centrant-te en la seua formulació concreta i has aplicat el coneixement general del text i de l’autor.
Repartits de la següent manera:
3’5 punts
Si el contingut de la redacció ha respost a la formulació de l’enunciat, sensedigressions innecessàries.
Si has inclòs en el desenvolupament l’explicació i la justificació de les idees exposades.
1’5 punts
Si ho has exposat amb claredat i ordenadament.
TERCER TRIMESTRE
FILOSOFIA CONTEMPORÀNIA
NIETZSCHE (1844-1900)

TEMARI

Estudiarem LA FILOSOFIA CONTEMPORÀNIA a través duna selecció d’aforismes de l’obra CREPUSCLE DELS ÍDOLS (1888) de FRIEDRICH NIETZSCHE(1844-1900).

TEMPORALITZACIÓ

Els exàmens els farem la setmana del 16 al 20 de maig.
Com que disposem de 5 setmanes de classe i El Crepuscle dels ídols, consta de 35 aforismes, treballarem 3 aforismes per classe, 6 aforismes per setmana.

Activitats

Si mirem l’índex del llibre que anem a utilitzar veurem que està distribuït en 6 parts.
La principal és la III (pàgs. 61-82) que conté elCrepuscle dels ídols.
Les altres cinc parts són per a ajudar a llegir, entendre, interpretar i reflexionar sobre els diversos temes que hi apareixen. També per a ajudar a preparar l’examen ací a l’Institut i a les Proves d’Accés.

El treball per a cada classe ha de consistir en preparar dos aforismes. Com els hem de preparar? Què hem de fer?
Llegir els dos aforismes
Llegir la “guia de lectura”sobre eixos dos aforismes (part IV, pags 83-122)
Llegir les definicions del conceptes claus dels aforismes que apareixen al vocabulari (part VI, pàgs. 131-142)
Llegir els apartats de la part I i II (pàgs. 5-58) per a comprendre la filosofia general de l’època i de l’autor.
Fer les activitats corresponents a aquests aforismes (part V, pàgs 123-130)

Dit així, de cop, pot semblar una tascainabastable. Però anant a poc a poc sense deixar-ho mai i combinant bé el treball personal a casa i el treball a la classe (set dies de la setmana i tres hores de classe), l’experiència ens diu que és possible fer-ho i és possible aconseguir els objectius
que perseguim. S’ha de tindre ànim i valor.

Per altra banda, com que ja tenim l’experiència dels dos trimestres passats, cadascú ha de procurar...
tracking img