Nmpu

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (872 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 17 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Activitat 12

1 Lleis de la reflexió i de la refracció

En aquesta activitat comprovareu les lleis de la reflexió i de la refracció.

1 Objectius

• Veure els fenòmens de la reflexió irefracció de la llum.
• Deduir les lleis físiques de la reflexió i de la refracció.

2 Introducció

Tant la reflexió com la refracció de qualsevol tipus d’ones es poden descriure per mitjà delleis físiques senzilles. Un raig de llum, considerat com a ona, ens permet visualitzar fàcilment aquests dos fenòmens. En aquesta activitat observareu comprovareu les lleis de la reflexió i de larefracció. Un equip d’òptica us facilitarà la feina a l’hora de realitzar els muntatges.

Lleis de la reflexió

3 Procediment

En aquesta activitat necessitareu (per grup d’alumnes):

1Material de laboratori

• 1 banc òptic
• 1 focus lluminòs (12V, 20W)
• 1 muntura amb lent (f = +100 mm)
• 1 diafragma amb escletxa
• 1 disc de Hartl (disc graduat de 0º-360º)
•1 mirall pla.

2 Experimentació

1. Col·loqueu el focus lluminós sobre el banc immediatament davant la lent amb muntura. A continuació col·loqueu el diafragma amb l’escletxa vertical.

2.Col·loqueu el disc de Hartl a continuació, enceneu el focus i ajusteu la lent i el diafragma fins a veure bé el feix de llum sobre el disc. Situeu el disc de manera que el feix passi per l’eix 0º-180º deldisc i que quan feu girar el disc, el feix continuï passant pel centre. Situeu el mirall paral·lel a l’eix 90º-270º del disc.

3. Alineeu correctament el muntatge i comproveu la primera llei.

4.Per comprovar la segona llei feu girar el disc de Hartl de manera que el feix incideix a un cert angle sobre el mirall i mesureu l’angle del raig reflectit. Anoteu en una taula 5 angles d’incidènciai els angles reflectits corresponents.

Què passa si l’angle d’incidència és de 0º? I si és de 90º?

Lleis de la refracció

4 Procediment

En aquesta activitat necessitareu (per grup...
tracking img