No se que escribir

Páginas: 79 (19581 palabras) Publicado: 2 de diciembre de 2010
Historia Ameryki
Łacinskiej

[pic]Wojny o niepodległość Ameryki Łacińskiej

Przyczyny wewnętzne wojen o niepodległość

spiski kreolskie ( również 1780-1781 powstanie Tupaca Amaru II w Peru). Ruchy te były konsekwencją ograniczenia handlu i swobodny rozwoju gospodarczy. Hiszpania nie dopuszczała do urzędów w koloniach kreoli, narzucała własnych urzędników
pojawiają się hasła nawołujące ouznanie swobody w handlu z Anglią (dotychczas metropolia miała monopol na handel z koloniami) oraz objęcie najwyższych stanowisk przez kreoli (kreole uczą się jak organizować wystąpienia)
reformy burbońskie (Karol III), uproszczone zarządzanie kolonią przyczyniło się do rozluźnienia związków z metropolią (powstanie nowych wicekrólestw). Pozwolono na handel w wielkich portach. Zaczęły się więcrodzić wątpliwości, po co w ogóle Ameryce nadzór Hiszpanii (Np. milicja obywatelska była lokalna)
decentralizacja władzy i kontroli
wzbogacenie się elit kreolskich, stawali się elitą polityczną, "przez nich" zaczęła się wyłaniać struktura narodu zdolnego do samodzielnego rządzenia

Przyczyny zewnętrzne:

od połowy XIX wieku zaczynają kształtować się silne bloki w Europie. Anglia, Portugalia,Dania i Holandia contra Hiszpania i Francja
kolonie zaczynają szukać oparcia u Anglii (naturalnego przyw? sojuszu "czterech")
rewolucja francuska; zburzenie dotychczasowych struktur
wojna o niepodległość USA
okres oświecenia, krytyka despotyzmu, bunt przeciwko hierarchii, 'klimat intelektualny (zwiększona cyrkulacja gazet, nowe uniwersytety)
1808 wojna o niepodległość Hiszpanii (Ferdynand VII-J. Bonaparte), brak ciągłości władzy, jednego legalnego kr?
Europa ze względu na liczne konflikty zajmuje siś sama sobą, osłabiają się relacje handlowe i polityczne z Ameryką

[pic]Haiti

Wyspa odkryta przez Kolumba w 1492 roku, pierwotnie nazwana Hispaniolą, do koło XV wieku posiadłość hiszpańska Santo Domingo. W XV wieku doprowadzono na wyspie do zagłady lokalnych Indian. W 1697 rokuzachodnia części wyspy przeszła w posiadanie Francuza Saint Domingue), założono na niej plantacje trzciny cukrowej, kawy, bawełny, sprowadzono niewolników Afryki.
Pod koniec XVIII wieku północna część Haiti zamieszkana była przez Afrykanów a południowa przez Mulatów była dużo bardziej zeuropeizowana. W skład struktury etnicznej Haiti wchodzili czarni niewolnicy oraz wolni mulaci i biali. Nastąpiłkonflikt między białymi a wolnymi ludźmi 'kolorowymi'. Ci ostatni chcieli równouprawnienia, ale nie zgadzały się na to władze lokalne (wbrew ustanowionemu w Paryżu dekretowi z 1790 roku o równości wszystkich wolnych ludzi).
W 1789 roku na francuskiej części wyspy 'biały ruch niepodległościowy' żąda statusu autonomii. W 1790 wybucha powstanie mulatów ale zostaje stłumione.

W sierpniu 1791 roku napółnocnej części wyspy wybucha wielkie powstanie niewolników pod hasłem zniesienia niewolnictwa. Powstanie to nie do końca zostało spacyfikowane, wielu ludzi nie powróciło już do pracy na plantacjach.
Na przełomie sierpnia i września 1791 wybucha drugie powstanie wyzwoleńcze, tym razem o równe prawa. Przyjęty zostaje dekret z Paryża.
Do 1789 roku naczelną władzę na Haiti sprawował gubernator, anastępnie komisarz rewolucyjny, który obiecuje wolność tym, którzy poprą republikanów.Zaczynają się walki między republikanami a kontrrewolucjonistami (Anglikami). Anglia już od jakiegoś czasu usiłowała wejść gospodarczo na teren Ameryki Łacińskiej, tak, więc razem z Hiszpanią popiera kontrrewolucję
W 1794 roku czarny generał, przywódcca niewolników .D. Toussaint Louverture przechodzi na stronęfrancuskich republikanów dzięki temu republikanie zyskują przewagę a Toussaint coraz bardziej skupia władzę w swoich rękach.
W latach 1799-1800 ma miejsce wojna między Północą a Południem; wojska Toussaint opanowują południe (dochodzi do zjednoczenia wyspy- wcześniej bowiem zajął hiszpańską część wyspy- Santo Domingo)
W 1801 roku Toussaint ogłasza konstytucję
-> ogłasza autonomię Haiti, Haiti...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Que es escribir
  • eres lo que escribes
  • Escribir
  • escribir
  • No Se Que Escribir
  • ESCRIBIR
  • no se que escribir
  • Escribir

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS