No se

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (275 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 30 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
NO METALES | ÁCIDOS OXÁCIDOS |
|               Óxidos     ácidos |     H2O    |
Boro ( B+3) | B2O3 | H3BO3 |
Carbono (II) o carbonoso ( C+2) | CO | H2CO2 |
Carbono ( IV) ocarbónico ( C+4) | CO2 | H2CO3 |
Silicio ( Si+4) | SiO2 | H2SiO2 |
Fósforo (III) o fosforoso ( P+3) | P2O3 | H3PO3 |
Fósforo ( V) o fosforico ( P+5) | P2O5 | H3PO4 |
Azufre ( IV) osulfuroso ( S+4) | SO2 | H2SO3 |
Azufre ( VI) o sulfúrico ( S+6) | SO3 | H2SO4 |
Cloro (I) o hipocloroso ( Cl+1) | Cl2O | HClO |
Cloro (III) o cloroso ( Cl+3) | Cl2O3 | HClO2 |Cloro (V) o clórico ( Cl+5) | Cl2O5 | HClO3 |
Cloro (VII) o perclórico ( Cl+7) | Cl2O7 | HClO4 |
Arsénico (III) o arsenioso (As+3) | As2O3 | H3AsO3 |
Arsénico ( V) o arsénico ( As+5)| As2O5 | H3AsO4 |
Selenio (IV) o selenioso ( Se+4) | SeO2 | HSeO2 |
Selenio (VI) o selénico ( Se+6) | SeO3 | H2SeO4 |
Bromo (I) o bromoso ( Br+1) | Br2O | HBrO |
Bromo (V) obrómico ( Br+5) |      Br2O5 |      H3BrO4 |
Telurio (IV) o telurioso ( Te+4) |      TeO2 |      HTeO2 |
Telurio (VI) o telúrico ( Te+6) |    TeO3 |   H2TeO4 |
Yodo (I) o yodoso ( I+1)   | I2O | HIO |
Yodo (V) o yódico  ( I+5 ) | I2O5 | HIO3 |
Yodo (VII) o peryodico ( I+7 ) | I2O7 | HIO4 |
Astato ( I) o hipoastatoso ( As+1) | As2O | HAsO |
Astato (III) oastatoso ( As+3) | As2O3 | H3AsO3 |
Astato (V) o astatico ( As+5) | As2O5 | H3AsO4 |
Astato ( VII) o perastatico ( As+7) | As2O7 | HAs2O7 |
Nitrógeno (II) o  hiponitroso ( N+2) | N2O |HNO |
Nitrógeno (III) o  nitroso ( N+3) | N2O3 | HNO2 |
Nitrógeno (V) o nítrico ( Ni+5) | N2O5 | HNO3 |
  |   |   |
 NOMBRE DEL HIDRÁCIDO |    ÁCIDOS HIDRÁCIDOS |
| (H-+) |No metal |
Ácido bromhídrico | HBr | Br+1 |
Ácido clorhídrico | HCl | Cl+1 |
Ácido fluorhídrico | HF | F+1 |
Ácido sulfhídrico | H2S | S+2 |
Ácido yodhídrico | HI | I+1 |