No se

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 17 (4070 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 13 de septiembre de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
HP-WW-Limited-Warranty-2009.book Page 1 Tuesday, June 30, 2009 2:46 PM

HP bendroji ribota garantija
ir techninė pagalba
HP ribota techninės įrangos garantija
Ribotos garantijos galiojimo laikotarpis

Jūsų HP produkto ribotos garantijos galiojimo laikotarpis yra serijos numerio etiketėse, priklijuotose ant
produkto. Pirmas skaitmuo yra dalių garantijos laikotarpis dienomis (d) arba metais(y), antras skaitmuo
yra veikimo garantijos laikotarpis dienomis (d) arba metais (y), o trečias skaitmuo yra aptarnauti
atvykstant į vietą garantijos laikotarpis dienomis (d) arba metais (y). Pavyzdžiui, serijos numerio
etiketėje nurodytas ribotos garantijos laikotarpis 1y/1y/1y reiškia vienerių metų garantiją dalims,
vienerių metų garantiją darbui ir vienerių metų aptarnavimo atvykstant įvietą garantiją. Ribotos
garantijos galiojimo laikotarpis prasideda pirkimo arba nuomos iš HP dieną arba tą dieną, kai HP baigia
diegimą. Pirkimo arba išperkamosios nuomos datą įrodantis dokumentas yra pardavimo arba pristatymo
čekis su gaminio pirkimo arba įsigijimo išperkamosios nuomos būdu data, jei HP arba jūsų pardavėjas
raštu neinformuos jūsų kitaip. Kad būtų suteiktos garantinės techninėspriežiūros paslaugos, gali tekti
pateikti pirkimo arba įsigijimo išperkamosios nuomos būdu įrodymą.
Čia nurodytas garantinis aptarnavimas reiškia pagrindinio lygio garantines paslaugas. HP techninės
įrangos produktui gali būti teikiamos papildomos paslaugos; dėl naujausios informacijos kreipkitės į HP.

Bendrosios sąlygos

Šiame pareiškime apie HP techninės įrangos garantiją išdėstytosaiškiai išreikštos ribotos garantijos
teisės, kurias jums, kaip vartotojui, suteikia gamintojas – bendrovė HP. Išsamių jums ribotos garantijos
suteikiamų teisių aprašą skaitykite HP interneto svetainėje. Be to, pagal galiojančius vietos įstatymus
arba specialų raštišką susitarimą su HP galite turėti ir kitų teisių.

TIEK, KIEK LEIDŽIAMA PAGAL VIETOS ĮSTATYMUS, BENDROVĖ HP NESUTEIKIA
KITŲ AIŠKIAIIŠREIKŠTŲ RAŠYTINIŲ ARBA ŽODINIŲ GARANTIJŲ ARBA SĄLYGŲ
IR VISIŠKAI NEPRIPAŽĮSTA GARANTIJŲ ARBA SĄLYGŲ, KURIOS NĖRA
IŠDĖSTYTOS ŠIOJE RIBOTOJE GARANTIJOJE. PAGAL VIETOS ĮSTATYMUS NE JAV
TERITORIJOJE HP NEPRIPAŽĮSTA JOKIŲ NUMATYTŲ GARANTIJŲ ARBA SĄLYGŲ,
TAIP PAT IR BET KOKIŲ NUMANOMŲ GARANTIJŲ, SUSIJUSIŲ SU GAMINIO
PIRKIMU IR TINKAMUMU TAM TIKRIEMS TIKSLAMS. VISOS JUNGTINĖSE
AMERIKOSVALSTIJOSE ATLIEKAMOS OPERACIJOS, VISOS NUMANOMOS
GARANTIJOS ARBA TINKAMUMO PREKIAUTI, PATENKINAMOS KOKYBĖS ARBA
TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI SĄLYGA RIBOJAMA ATITINKAMOS
SUTEIKIAMOS GARANTIJOS TRUKME. KAI KURIOSE VALSTIJOSE ARBA ŠALYSE
NELEIDŽIAMA APRIBOTI NUMANOMOS GARANTIJOS TRUKMĖS IR ATSISAKYTI
KOMPENSUOTI ARBA RIBOTI KOMPENSACIJAS UŽ ATSITIKTINIUS ARBA
NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, PATIRTUS DĖLPLATAUS VARTOJIMO GAMINIŲ.
TOKIOSE VALSTIJOSE ARBA ŠALYSE GALI NEGALIOTI KAI KURIOS ŠIOS
RIBOTOS GARANTIJOS IŠIMTYS ARBA APRIBOJIMAI.
ŠIOJE RIBOTOJE GARANTIJOJE IŠDĖSTYTOS GARANTIJOS SĄLYGOS ĮSTATYMŲ
NUMATYTOSE RIBOSE NEANULIUOJA, NERIBOJA IR NEKEIČIA PRIVALOMŲ
ĮSTATYMO GARANTUOJAMŲ VARTOTOJO TEISIŲ, TAIKOMŲ PARDUODANT
JUMS ŠĮ GAMINĮ, O YRA JŲ PRIEDAS.

Ši ribota garantija taikoma visosešalyse ir gali būti vykdoma bet kurioje šalyje arba regione, kuriame HP
arba jos įgalioti paslaugų teikėjai pagal šioje ribotoje garantijoje nustatytas sąlygas siūlo garantinės
techninės priežiūros paslaugas to paties modelio numerio produktui. Ribotajai HP garantijai taikomi visi
vietos įstatymai ir reglamentuojantys JAV ir kitų valstybių nacionaliniai eksportavimo ir importavimo
įstatymai beireglamentai.
Pagal šią HP ribotą garantiją, vienoje šalyje arba viename regione parduodami produktai gali būti
perkelti į kitą šalį arba regioną, kuriame HP arba jos įgalioti paslaugų teikėjai teikia garantines paslaugas
tam pačiam produkto modeliui. Garantijos sąlygos, aptarnavimo prieinamumas ir aptarnavimo paslaugų
teikimo laikas įvairiose šalyse arba regionuose gali skirtis. Standartinis...
tracking img