Normativa sobre contaminació acustica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (477 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 3 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Normativa Sobre Contaminació Acústica

El soroll ambiental afecta a molta gent, i és un dels principals problemes mediambientals. Pot afectar a les persones des d’un punt de vista tant fisiològiccom psicològic, i interferir en les activitats bàsiques com dormir, descansar, estudiar o comunicar-se. Les principals fonts de contaminación acústica, actualmente, vénen dels vehicles de motor (ambun 80%), les indústries (amb un 10%), els ferrocarrils (amb un 6%) i; els bars, locals públics, tallers, etc (amb un 4%).

La gran majoria dels municipis menuts no tenen els recursos suficients per aelaborar complexes normatives jurídiques. Així que, s’ha elaborat un model d’ordenança perque puga ser aplicat als diferents municipis espanyols.

Aquesta ordenança contempla l’elaboració de mapesde sorolls, que deuran revisar-se i, si és necessari, modificar-se cada cinc anys a partir de la data de la seua aprobació, i s’utilitzaran com un document per a conéixer la situació del sorollambiental en la població i, així poder desenvolupar-se plans d’acció.
Aquesta normativa estableix diferents areés de sensibilitat acústica. Els llocs on es pretend que existisca un qualitat acústicahomogenia es classifiquen com: areés de silenci, lleument ruidosa, tolerablemente ruidosa, ruidosa, i especialmente ruidosa, establint així uns límits que cada area deu cumplir.

Alguns aspectes icontinguts de l’ordenança:
Zones acústiques:
Tipus I: Àrea de silenci.
Zona d’alta sensibilitat acústica, que comprén els sectors del territori que requerixen una especial protecció contra el soroll. Enella estan incloses les zones amb predomini dels següents usos del sòl:
a) Ús sanitari.
b) Ús docent.
c) Ús cultural.
d) Espáis naturals protegits, excepte zones urbanes.

TipusII: Àrea lleument ruidosa.
Zona de considerable sensibilitat acústica, que comprén els sectors dels territorio que requereixen una protecció alta contra el soroll. En ella estan incloses les zones...
tracking img