Noves professions

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 20 (4919 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 29 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
FORMACIÓ NO REGLADA I NOVES PROFESSIONS
Pau González i Díaz

CONFERÈNCIA abril de 2005

0.- CONSIDERACIONS

Resultaria ingenu dir que vivim una època de canvis. Crec que resultaria més encertat afirmar que som dins d'una revolució que canvia, pas a pas, el model de societat heretat dels nostres avantpassats. Efectivament, amb el desenvolupament de les novestecnologies, especialment de la comunicació i la biologia, s'han modificat els models d’actuació en àmbits com les comunicacions, l'agricultura, la indústria, el comerç, la recerca, la sanitat, els serveis, o el lleure, la qual cosa ha donat lloc a l'aparició de noves professions i metodologies de treball. I fins i tot crec sincerament que els canvis han donat pas a un ésser humà nou, méscomunicacional i més integral, que a la vegada li és una mica més assequible. Resulta obvi afirmar, que les tecnologies actuals com el làser, la informàtica de gestió, la robòtica, l'autoedició, la microelectrònica, els plàstics de memòria, la fibra òptica, la fusió nuclear, l'enginyeria genètica, la intel.ligència artificial o la microbiologia, comportaran un autèntic canvi social de conseqüències nodeterminades. També en els sistemes de formació? També en els sistemes de formació.

Si l'anomenada Revolució Industrial va substituir el treball muscular per la màquina, ara s'està substituint el procés del pensament humà per altres procediments artificials. Programació, logística, domòtica, sistemes experts, realitat virtual, infografia, intel.ligència artificial, sistemes experts, disseny i visióartificial, són productes elaborats per màquines que fins ara elaborava l'ésser humà.

Som, sens dubte, dins d'una revolució que canviarà, més encara, l'estructura social actual. Comencen a detectar-se mutacions significatives en el camp de les comunicacions, l'agricultura, el comerç, la indústria, la recerca, la sanitat, els serveis, o el lleure. Una revolució en la qual estan implicatsgoverns, associacions i individus. I això dóna lloc a l'aparició de noves professions i, per descomptat, a nous sistemes de formació. Basta, si més no, donar un cop d'ull a les pàgines web sobre formació o sobre teletreball.

L'ordinador és l'autèntic motor del canvi. No tant sols per la seva capacitat de gestionar activitats fins ara desenvolupades per l'ésser humà, sinó també per la sevacapacitat d'emmagatzemar informació i comunicar-la instantàneament a qualsevol punt de la geografia del món, amb el suport físic del làser, la fibra òptica i els satèl.lits. Textos, números, gràfics, fotografies, imatges en moviment, música, so, etc., són informació emmagatzemada per a la posterior selecció gairebé instantània.

En aquest punt cal indicar que no és possible aïllar el fenomen tecnològicdel fenomen social. Però no sempre el progrés tecnològic implica un avançament social. Malgrat sigui discutible, atur, pèrdida de privacitat o fiscalización administrativa són alguns dels incovenients. La velocitat de difusió de les noves tecnologies determina l'acceleració dels canvis socials, d'un o d'altre signe. Resulta interesant el que Jeremy Rifkin escriu a l’epílog del llibre “El fin delTreball” sobre la possibilitat de crear llocs de treball nous a partir del potencial econòmic que genera el sector de la informació.

Ignoro si tot això condueix a un món més humà, més just o més igualitari, però és un camí sense tornada. Resulten ja irrenunciables les aplicacions ofimàtiques per a l'obtenció d'un saldo bancari, els tractament de textos, el correu electrònic, la informaciópuntual dels diaris, la ràdio o la televisió. Comencen a implantar-se la mesura electrònica de paràmetres als conreus i a la indústria, el control automàtic de la qualitat, la predicció automàtica del temps, la traducció automàtica o els edificis intel.ligents. Seran característiques del futur l'energia de fusió, els superconductors a temperatura ambient, el transport magnètic, la videocomunicació,...
tracking img