Noves tic en educacio pac 1 uoc

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 24 (5933 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
INDEX

1. INDEX 1
2. PRESENTACIO 1
NOM I FOTO: 1
TITOL PAC 1
DATA LLIURAMENT 1
ASSIGNATURA, AULA I ESTUDIS 1
3. INTRODUCCIO 1
4. DESENVOLUPAMENT 2
ARGUMENTACIOS SOBRE EL CANVI CONCEPTUAL QUE HE TINGUT 2
NOUS CONCEPTES APRESOS 6
SELECCIO DE MAPES CONCEPTUALS CREATS PER ETAPES 7
MAPA CONCEPTUAL INICIAL 7
MAPA CONCEPTUAL DESPRES DEL DEBAT 7
MAPA CONCEPTUALFINAL 7
APRENENTATGE A TRAVES DELS MAPES CONCEPTUALS 9
5. CONCLUSIONS 9
6. BIBLIOGRAFIA 10
7. WEBLIOGRAFIA 10
ANNEX I: RECULL D’ALTRES MAPES CONCEPTUALS 11
ANNEX II: APORTACIO DE SINTESIS DEL DEBAT 12

PRESENTACIO

NOM I FOTO:

[pic]
TITOL PAC: Informe de Sintesis: Representacio grafica dels conceptes mes importants de la PAC 1 i reflexio sobre el propi canvi conceptualDATA LLIURAMENT: 16 abril 2011, segon semestre 2010/11
ASSIGNATURA, AULA I ESTUDIS: Noves Tecnolgies d’Informacio i Comunicacio en Educacio. Aula 3. Estudis de Psicopedagogia, Universitat Oberta de Catalunya

INTRODUCCIO

L’estructura de la PAC preten ser soherent amb els requisits mes especifics i amb com he viscut el propi proces d’aprenentatge mediatitzat per TE.
Primer exposo esdesenvolupament on raono els conceptes i idees que he apres. Seguint el proces viscut, primer argumento que he apres i com, pel que s’hi recull el canvi conceptual que he tingut. Despres exposo els nous conceptes apresos a traves d’hiperenllacos en aquest matiex document, lo qual preten fer-lo mes interactiu, contextualitzar-los i evitar repetir-los. Posteriorment, he seleccionat els mapesconceptuals amb que visualitzar i seguir el proces d’aprenentatge, i tb hi argumento la interpretacio d’aquest proces. A la conclusio he hiperenllacat anteriors conclusions ja exposades, expressant nomes el que encara no havia dit. Com a annex, adjunto: recull dels mapes conceptuals no exposats anteriorment, i l’aportacio de sintesis del debat. Com a prova de que he apres a estructurar les idees iconcetptualitzacions, he exposat i justificat el coneixement acord els criteris per argumentar. Per tant, segueixo l’estructura d’afirmar una tesis inicial, despres la desenvolupo amb arguments i concloc reafirmant el planetjament. La PAC en si ocupa 9 pag, es amb els annexos que s’exten fins a 12 pag. Tot i excedir-me en l’espai, sota el criteri de no predre qualitat didactica i expressiva, he cregutconvenient la llargaria actual.
Recullo breument el que, el com i el perque de l’estructura, pretenent facilitar la lectura i coherencia de la PAC, i tambe ser una prova de com he elaborat coneixement i he tingut un aprenentatge constructiu i significatiiu.

DESENVOLUPAMENT

ARGUMENTACIOS SOBRE EL CANVI CONCEPTUAL QUE HE TINGUT

1)Despres d’haver desenvolupat el treball requerit per laPAC 1 observo que l’aprenentatge he estat significatiu perque ha incidit tant actitudinal, aptitudinal com cognitivament.
Actutudinalment, entenia l’assignatrura de Noves TIC en educacio com una oportunitat per coneixer i practicar amb recursos tecnologics aplicats en entorns educatius. Entenia que construir i donar mes voltes entorn teories i famosos teorics era inproductiu, i per tant estavareacia a rebre noves conceptualitzacions sobre la TE. Ara que ja finalitzem la primera PAC, per exemple, entenc els diferents rols que pot tenir el professor: entre la vessant artistica humanistica (valor essencial de la interaccio personal cos a cos), el ser un Tecnic en i de la TE (coneixer i saber utilitzar mitjans tecnologics), o be ser un tecnoleg i/o enginyer de la TE (saber dissenyar,analitzar, aplicar, i avaluar procssos educatius mediatitzats per TE).
Inicialment reduia l’assigantura en aprendre a aplicar la TE com una tecnica o recurs professinal mes, i per tant reduint el rol del professional com a tecnic, i que ara soc mes conscient del que suposa aplicar la TE: es referida a un proces, que cal que siguem capacos tant d’aplicar com de dissenyar situacions d’ensenyament...