Nu c ni q pex pero bueno

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (812 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 1 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
cfjjnhdyuujjhgdxfgkjhdxfyukudxcvbnmsdfghjklñlkhgfdcvnm,kluyresxdcvhgcyfvhsjklxhcuifscxbnkzxhjasfdyhsgv bzxnkahswydcsgsnxniasgdhas vbxjshgxcvbkcjasufdagsmnxnisdggsvbnxckshgtuxdcavbkkzxckoñaicjjkdghbjbkjkblknjnljbkb
vhgbsljhchkabxnkbzx c,dbchna,.mdbcljdcjvjk.xcbdvglsjhdfubslncj,hsjdckjcmvggskhcvgvbnxcbvhgzhjkxcvhk.z,c
vhxcjvhjmldnbvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvhhbchvbzjxcvga, vxcbmbkj vghgbn vbhjkvxhjcjkhnchjhknbcvhvgkjnjzghjxcv
vchhbkzxbhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhvbkbhjkjhhbnjhnkjbnkhbnkvbjvjknbcvgykhujljcvhxb,cgjnj,cvjn, ccn hcjn hncm jhcsnlcvb l, nvcjn sjnxcb vgnsmchjn mbvhsjnmbc nmbshjm nm sdhjcvhwsjndbcvcbnsvbcn vhbsvcbcvhbnbv bvhzxbncvh cvhkzjbxvkcvh vjhhb gfghkjbghnbhgvjghnjvcgjkhgjhghhfhgjkghvfygghfyg
gfgjkgykudhcdygcbefdgchgvbhjfyrfthjhwsefzxcvbhxsedfhncnlkgfs

xcvhngdrtdfhvgnvg no ma q hueva es eso pff behbehebhejhbejenjbcj,xdcbhjxchkxjcvjxcbjxbhcbxh vbhjxbc khjxb hkbcxdcfghjklmnbvcxgvhhhhhhhhfgyfguljhcdtyjggfgbdfkjmnvcjgjbvc

jghghgxdrftgfcrsdfgihklkudfghjmknbvcxzsdfrgtyujikjhbvgcxszxc

vbnkiuytrewqazxcvbnmkkkllllllñpoiuytrewqasdfghjkkklññññlkmnbvcxzxcvbnmmkkklñlkjhgfdsaqwertyuioppppñlkjhgfdsaazxcvbnnnmnb

vcxdsaaasdfghjklñpoiuytrewqasdfghjklñpoiuytrewqqasdfghjkiuyt

redfvgbhnytrfvgbhjkiuytrdsdfghjmnbvgfrtyujnmnhgtfrdvbjhygtfrdcvbnhgfdrfghbnjhgytfrdvb vcfdfrgthyjukjnhbgfdsdfgbnhgfdertyuiokjhgfdsdfghjkiuytredfgh

ujhbnhgfdertyuijhgfrdefghbnjhytrewqasdfghjklñpoiuytrewqasdfghjklñpoiuytrewqasdfghjklcfjjnhdyuujjhgdxfgkjhdxfyukudxcvbnms

dfghjklñlkhgfdcvnm,kluyresxdcvhgcyfvhsjklxhcuifscxbnkzxhjasfdyhsgv bzxnkahswydcsgsnxniasgdhas vbxjshgxcvbkcjasufdagsmnxnisdggsvbnxckshgtuxdcavbkkzxckoñaic

jjkdghbjbkjkblknjnljbkbvhgbsljhchkabxnkbzx c,dbchna,.mdbcljdcjvjk.xcbdvglsjhdfubslncj,hsjdckjcmvggskhcvgvbnxcbvhgzhjkxcvhk.z,c
vhxcjvhjmldnbvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvhhbc

hvbzjxcvga, vxcbmbkj vghgbn...