Oae i

Páginas: 9 (2017 palabras) Publicado: 7 de diciembre de 2010
XXX_XXX_XXX

Prova d'Avaluació Continuada 1. Mòdul 1
FONAMENTS D'ECONOMIA DE L'EMPRESA

Presentació i objectius

Aquest mòdul té per objectiu presentar el món de les organitzacions empresarials de forma genèrica i de les empreses de forma específica. L'evolució del concepte d'empresari, els tipus d'empreses, la importància dels equips humans, les actituds de lideratge, etc. són alguns delscontinguts que s'aborden en aquest mòdul i que tractarem en aquesta prova d'avaluació continuada.

Objectius

Tenint em compte els continguts de la unitat, i les competències associades a l’assignatura, pretenem assolir els següents objectius d’aprenentatge:

1. Comprendre el concepte d'empresa i entendre l'evolució d'aquest concepte al llarg del temps.
2. Saber classificar lesempreses turístiques segons criteris econòmics i jurídics i ser capaç d'aplicar-lo a casos reals.
3. Detectar els elements essencials que configuren de l'empresa com un sistema soci-tècnic i obert.
4. Adquirir consciència del concepte d'empresari i fer una anàlisi de la funció directiva i de les diferents funcions de l'empresa actual.
5. Estudiar l'evolució de la Teoria de l'Organització.6. Identificar els factors que configuren la complexitat de l'empresa.

Criteris d'avaluació

Aquesta prova d'avaluació contínua està formada per dos blocs de cinc preguntes cadascun que tenen aspectes teòrico-pràctics. En aquest sentit és fonamental raonar i interpretar els conceptes teòrics estudiats al mòdul, justificant cada resposta.

La puntuació corresponent s'indica en cadapregunta.

Es demana que les respostes siguin clares i concises per a cadascuna de les preguntes i que contesteu explícitament el què es demana.

Es valoraran addicionalment les següents competències:

• Capacitat d’interrelacionar informació.
• Capacitat deductiva.
• Capacitat d'anàlisi.
• Capacitat de recerca i gestió de la informació.
• Raonament crític.
• Expressióescrita.

Format i data de lliurament

Per lliurar-la caldrà utilitzar aquesta mateixa plantilla substituint el nom de l'arxiu. Les modificacions formals que heu de realitzar són:

• Al nom de l'arxiu: introduir la PAC a què correspon i els cognoms. Els cognoms s'escriuran sense accents i en minúscules. Per exemple, l'estudiant Alfred García Sans posaria el següent nom al seu arxiud'aquesta PAC: 01006_PAC1_garcia_sans"

• A l'encapçalament de la resposta: s'han d'introduir també el nom i els cognoms.

La data límit per lliurar aquesta prova d'avaluació contínua són les 24 hores del dia 7 d’octubre de 2008.

Enunciat

PAC 1 – PART TEÒRICA (5 punts)

1. (1 punt) L’unitat parla de l’evolució del concepte d’empresa i ens diu que l’enfocament sistèmic permetdescriure la composició complexa de l’empresa i entendre el seu comportament. En aquest context, es por afirmar que els subsistemes cultural i polític, respectivament, no afecten al subsistema tècnic però sí al subsistema humà? Digues si és cert o no aquesta afirmació i justifica la resposta amb un exemple.

En aquest context es pot dir que aquesta afirmació és certa.
El subsistematècnic es basa en l’aspecte transformador dels valors, busca relacionar la productivitat amb la rendabilitat. Aquest subsistema tècnic no es veu afectat pels subsistema cultural ni el polític.
En canvi, el subsistema humà busca la motivació i la satisfacció de les persones. I per la seva part, el subsistema cultural, mitjançant valors i normes, també busca com a objectiu una cohesió delsmembres.
I per últim trobem el subsistema polític que busca un equilibri entre les forces del poder. Afectant així al subsistema humà.

2. (1 punt) Busca informació de l’empresa Nestlé i delimita un mínim de dos característiques per a cadascun dels aspectes que la defineixen: aspecte jurídic, aspecte tècnic-productiu i aspecte econòmic-financer.
[pic]
Nestlé :
Aspectes...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Trabajo dell oae
  • Doce hombres sin piedad. analisis oae
  • I
  • I
  • I
  • I
  • I
  • I

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS