Obesidad

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (589 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 13 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
1. OBJECTE D’ESTUDI

Definició de l’objecte d’estudi de la investigació

1.1 Justificació – Els hàbits de consum alimentaris ; l’Obesitat Infantil a una escola determinada de la província deTarragona.

He escollit aquest tema ja que s’han realitzat diferents estudis on es conclou que hi ha hagut un augment en la obesitat infantil en aquests darrers anys.....
.....

1.2 Definició del’objecte d’estudi

- ¿que es la obesitat?
- Com es calcula aquesta obesitat . IMC
- Possibles causes
o Absència de una dieta equilibrada...
o Poca importància al tema de l’alimentació
o Temps deles família
“ Aquests punts els tractaré a través d’informació donada per altres estudis”

- Importància del menjar sà... aspectes negatius de l’obesitat infantil.
Segons altres estudis S’ha detenir en compte que l’excés de pes en
edats primerenques predisposa a l’obesitat de l’adult i que també és més fàcil
promoure l’adquisició d’hàbits alimentaris i estils de vida saludables durant lainfantesa que pretendre modificar hàbits ja estructurats i consolidats durant la vida adulta.

- Què és una dieta equilibrada? Criteris per tal d’assolir una dieta equilibrada per els joves.Problemàtiques relacionades;
- Falta d’ Activitat física “Sedentarisme”

1.3 Justificació real de la necessitat social de fer aquest estudi

- Tema tractat a la OMS com de màxima importància “apunts sobre l’informe de la OMS...
- Consells de l’administració “generalitat, estat espanyol, comunitat europea”
“ La generalitat té un programa d’intervenció per tal de disminuir la taxa d’obesitatinfantil”
Informació variada sobre al tema més consells desde l’administració a varies págines d’internet... “gencat, misniteri de salud...”

1.4 Estat de la qüestió, recerques prèvies, conceptes onocions

- Estadístiques sobre Obesitat escolar
- Estudi Enkid

“El estudio enKid es un estudio transversal realizado sobre una muestra aleatoria de la población española con edades...
tracking img