Objetivos

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (271 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 2 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Un dels objectius de la publicitat és persuadir al públic consumidor de què compri un determinat producte, per aconseguir-ho l’anunci ens ha d’atraure, oferir-nos alguna cosa diferent,innovadora, diferent a la d’altres marques i alhora reflectint d’una manera idealitzada els ideals del públic a qui va dirigit, és a dir, la publicitat informa al consumidor sobre elsbeneficis d’un determinat producte, ressaltant la diferenciació amb altres marques.
Els recursos que utilitzen per persuadir poden ser de dos tipus:
- Recursos Racionals: aquells queestan basats en l’argumentació i la informació.
- Recursos Emotius: aquells basats en la seducció i l’estímul de les emocions i els sentiments.
Un dels altres objectius és creardemanda o modificar les tendències de demanda d’un producte.

Per tant, l’objectiu final de la publicitat és aconseguir que es compleixi aquesta “fórmula”: AIDA.
- Atenció: aconseguircridar l’atenció al consumidor.
- Interès: despertar el interès en els consumidors.
- Desig: provocar-li l’atracció.
- Adquisició: aconseguir que finalment adquireixi el producte.També hi trobem altres objectius secundaris, com serien:
- Reforçament dels hàbits: Els recursos utilitzats per transmetre un producte són repetits per assegurar l’efecte buscat.
-Contingut estimulant: es busca una senyal que arribi al inconscient de l’individu perquè així el producte es converteixi en una vertadera necessitat.
- Argumentació social: el productes’identifica amb un grup social o valors admirats per una part de la societat.

També s’ha de tenir en compte que l’estratègia publicitària fonamental és la Proposta Única de Venta o USP(Unique Selling Proposition), es tracta d’una forma que busca la distinció d’un producte atorgant-li una qualitat determinada la qual no ha de ser necessàriament pròpia del producte.