Oferta del bucle d’abonat

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (442 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 21 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Oferta del Bucle d’Abonat

El ’”Local Loop Unbundling“ (LLU) és com es coneix internacionalment a la OBA
(Obertura del Bucle d’Abonat) de forma que l’operador tradicional (o dominant), en
aquestcas Telefònica cedeix les línies d’accés (el parell de coure) dels usuaris que ho
desitgen a l’operador alternatiu que ho sol·licita. Amb la obertura del bucle d’abonat,
Telefònica està obligada nonomés a cedir les línies a altres operadors, sinó que està
obligada a cedir-los un espai físic en les centraletes per posar els seus equipaments
(coubicació).
La OBA és la Oferta d’accés al Bucled’Abonat. Aquesta OBA ha estat definida per
l’organisme regulador, CMT (http://www.cmt.es), i recull un conjunt de contractes,
serveis, procediments administratius per a la seva provisió, condicionstècniques i
preus que permetrà als operadors autoritzats (per la CMT) l’accés desagregat e
indirecte al bucle d’abonat de Telefònica (el parell de coure de l’usuari) en condicions
transparents,objectives, no discriminatòries i orientades a costos, és a dir, de forma
que Telefònica en tregui el mínim profit possible.
La CMT defineix la OBA com “el catálogo de servicios que el operador dominantedebe
presentar ante la CMT y que sirve como referencia para las negociaciones previas al
acceso al bucle de abonado que deben realizarse entre el operador dominante y los
operadores autorizados.”Wikitel defineix la OBA com “el texto de referencia que pueden utilizar los operadores
de comunicaciones electrónicas fijas, sin peso significativo, para utilizar el bucle de
abonado propiedad deaquellos operadores que por tener Peso Significativo en el
Mercado (PSM) fueron sido obligados a efectuarla.”
http://es.wikitel.info/wiki/Servicios_incluidos_en_la_OBA
Hi ha tres modalitatsd’interconnexió regulades per la CMT que descriuen quines
opcions tenen els operadors alternatius (també anomenats entrants o autoritzats) que
no tenen el bucle local d’un determinat client i el volen...
tracking img