Ogat: trabajo c1

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (516 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 24 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
C1 LABORATORI DIAGNÒSTIC CLÍNIC Rafa Rios Navarro

QÜESTIONARI SOBRE LA LLEIGENERAL DE SANITAT DEL 1986

1.- Segons la LGS, a l´estat espanyol, a qui s´extén el dret de protecció de la salut?
A tothom (espanyols) i estrangers amb residència a Espanya.

2.- A quins aspectesde l´atenció sanitària estan enfocats principalment els mitjans i les actuacions del sistema sanitari?
Mantenir el funcionament dels serveis públics sobre mínims uniformes i, en fi, aconseguir unaefectiva planificació sanitària que millori tan els serveis com les seves prestacions.

3.- En quins aspectes de la sanitat ambiental tindrá participació en matèria de legislació l´autoritatsanitària?
Les autoritats sanitàries proposaran o participaran amb altres Departaments en l'elaboració i execució de la legislació sobre:

a) Qualitat de l'aire.
b) Aigües.
c)Aliments i indústriesalimentàries.
d) Residus orgànics sòlids i líquids.
i) El sòl i subsòl.
f) Les diferents formes d'energia.
g) Trasllada col·lectiu.
h) Substàncies tòxiques i perilloses.
i) L'habitatge i urbanisme.
j)El mitjà escolar i esportiu.
k) El mitjà laboral.
l) Llocs, locals i instal·lacions d'esplai públic.
m) Qualsevol altre aspecte del medi ambient relacionat amb la salut.

4.- A continuació esdetalla una llista amb una sèrie de competències en matèria de sanitat. Digues cadascuna d´elles a quina Administració Pública correspon.

-Sanitat exterior i relacions i acords sanitarisinternacionals: Ministeri de sanidat i política social.

-Control sanitari dels cementiris i policia sanitària mortuòria: L’ajuntament.

-Valorar la idoneïtat sanitària dels medicaments i demés productes iarticles sanitaris: Administració sanitària de l’Estat.

-Elaboració del Pla de Salut: Cada comunitat Autònoma.

-L´autorització mitjançant reglamentacions i llistes positives d´additius,...
tracking img