On menjar, dormir, rentar-se (guia de serveis bcn)

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 96 (23936 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 3 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
BARCELONA

On
MENJAR DORMIR

RENTAR-SE

COMUNITAT DE SANT’EGIDIO

2009

BARCELONA

On
MENJAR DORMIR

RENTAR-SE

COMUNITAT DE SANT’EGIDIO 2009

Primera edició (gener 2009)

© 2009 Comunitat de Sant’Egidio Plaça del Pedró, 1 baixos – 08001 Barcelona www.santegidio.org
Està prohibida la reproducció total, sigui impresa o fotocopiada. Les reproduccions parcials estanpermeses, amb obligació d’indicar la font.

Imprès a Gràfiques Ortells, S.L. Torrent Estadella 42-44 - Barcelona Dipòsit legal:

2

Dedicat a Rafael Díaz, Antonio Varela...
Rafael Díaz, de 45 anys, i Antonio Varela, de 60 anys, vivien a Barcelona, al carrer. El Rafael va morir el 30 de desembre de 1996 i l’Antonio el dia després, ambdós a causa del fred en unes de les nits més fredes de l’any. ...i a Modesta Valenti

Modesta Valenti vivia a l’Estació Termini de Roma. El 31 de gener de 1983 es va trobar malament i va morir sense ser socorreguda: el personal de l’ambulància, que va arribar a temps, es va negar a endur-se-la perquè anava bruta. Des de llavors, el 31 de gener ha esdevingut el dia del record de les persones que han mort al carrer. Per iniciativa de la Comunitat deSant’Egidio, l’Ajuntament de Roma ha posat el nom de Modesta a un carrer virtual, Via Modesta Valenti, per a l’empadronament de les persones sense sostre.

Aquest llibre és una brúixola per tenir a la butxaca i orientar-se en la ciutat. Hi ha els llocs on es pot trobar ajut i acollida. També hi ha els llocs on a Barcelona es pot ajudar i ser acollidors. Algun d’aquests llocs se’ns pot haver passat peralt. S’agraeix qualsevol suggeriment que pugui fer que aquesta guia sigui més complerta. Per correccions i actualitzacions podeu escriure a: barcelonaon@santegidio.es Telèfon. 93 441 81 23 Aquest llibre neix de l’experiència de la Comunitat de Sant’Egidio amb les persones sense sostre a diferents ciutats europees. Des de 1990 la Comunitat de Sant’Egidio a Roma publica cada any la guia DOVEmangiare, dormire, lavarsi per les persones sense sostre. Aquesta edició és la sisena que es fa a Barcelona.

5

ÍNDEX
On menjar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 On dormir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 On rentar-se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 On curar-se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 Hospitals idispensaris . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Centres d’acollida i orientació i telèfons d’ajut . . 43 Centres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Centres parroquials (ajuts varis) . . . . . . . . .55 Telèfons d’ajut i emergència . . . . . . . . . . . .66 Assistència Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 A. social de l’Ajuntament de Barcelona . . . . .71 Centresde Serveis Socials (CSS) . . . . . .73 A. social de la Generalitat de Catalunya . . . . .78 Oficines d’Acció Ciutadana. . . . . . . . . . . .79 Census-Taking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83 Registration on Census for Foreigners .87 R. on C. for people of no fixed abode . . .89 Documento nacional de Identidad (D.N.I.) .90 Llars d'infants i escoles maternes . . . . . . . .94 Serveis per amenors i dones víctimes de violència .96
6

ÍNDICE
Dónde comer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Dónde dormir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Dónde lavarse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 Dónde curarse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 Hospitales y dispensarios . . . . . . . . . . . . . .40 Centros de acogida yorientación y teléfonos de ayuda .43 Centros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Centros parroquiales . . . . . . . . . . . . . . . . .55 Teléfonos de ayuda y emergencia . . . . . . .66 Asistencia Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 A. social del Ayuntamiento de Barcelona . .71 Centros de Servicios Sociales (CSS) . . .73 A. social de la Generalitat de Catalunya . ....
tracking img