Ontogènia i filogènia: llei biogenètica o recapitulació

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (883 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 14 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
INTRODUCCIÓ
Darwin va proposar que tots els animals i plantes descendeixen d’una única forma en que es va difondre la vida. La història de la vida representa com un arbre ramificat, anomenatfilogènia. Seguint aquesta teoria, hauríem de poder arribar al punt de partida de la vida, és a dir, a l’origen impulsor de la formació de les espècies que estan vives, i les que estan extingides, a travésdels seus parents ancestrals.
El primer concepte fonamental que s’utilitzaria per fer aquestes ramificacions i comparacions entre espècies seria el concepte d’homologia (Richard Owen, 1839): organismesque tenen òrgans amb característiques comunes degut que tenen antecedents comuns. Exemple: esquelets vertebrats. Amb aquest podríem a establir relacions entre especies diferents i realitzar un arbrefilogenètic.

Anatomia comparada, sistemàtica.....són conceptes que hariem de mencionar per dir que ja es classificaven les especies segons aquests patrons, etc.

ONTOGÈNIA
L’ontogènia és unconcepte biològic que es podria definir com la història del desenvolupament d’un individu al llarg de tota la seva vida, és a dir, els canvis morfològics que pateix el seu organisme a mesura queevoluciona durant el transcurs de la seva vida fins a la seva mort.
En el cas dels metazous tenen uns estats de desenvolupament embrionaris comuns: zigot, segmentació, blastulació i gastrulació.FILOGÈNIA
Els científics s’han dedicat durant molt temps a classificar els éssers vius seguint diversos punts de vista, però tots han arribat a un acord bàsic: la jerarquia dels éssers vius s’ha produït pervia evolutiva. Això vol dir, que els diversos esquemes són possibles deguts a que les relacions de parentesc entre les espècies es produeixen a través de la descendència, amb modificacions a partir del’espècie antecessora.
Com sabem, cap espècie sorgeix per generació espontània sinó que prové d’una branca predecessora. Per això entenem la filogènia d’un grup animal, com les diverses vies que...
tracking img